Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR podpora deležnikom na trgu dela Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela
Datum objave: 20.01.2017
Rok za prejem ponudb: 06.03.2017
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Barbari Erjavec na tel.št. 01 369 7720 vsak delavnik med 9:00 in 12:00 uro ali na elektronskem naslovu: barbara.erjavec(at)gov.si

 

Zainteresirani prijavitelji vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov barbara.erjavec(at)gov.si do vključno 01.03.2017.

 

Kot določa Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela bo Ministrstvo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis.


Informativna delavnica bo potekala v Ljubljani v četrtek 9.2.2017 ob 10 uri v prostorih Ministrstva za kulturo (velika sejna soba - pritličje, Maistrova 10, Ljubljana). Potencialni prijavitelji naj svojo prijavo za udeležbo na informativni delavnici posredujejo na mail: barbara.erjavec(at)gov.si

 

POPRAVEK OBRAZCA ŠT. 1: PRIJAVNICA
Objavljen popravek Obrazca št. 1: Prijavnica se nanaša na dodan stolpec (višina prejetih sredstev) v Tabeli 1 (točka 3.4.1.2 Izkušnje na področju predmeta javnega razpisa, str.9).  V ostalem besedilu Obrazec št. 1: Prijavnica ostaja nespremenjena.

 

 

POPRAVEK OBRAZCA ŠT. 4: IZJAVA KONZORCIJSKEGA PARTNERJA O IZPOLNJEVANJU IN SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV
Objavljen popravek obrazca št. 4: Izjava konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev se nanaša na spremembo točke 1, in sicer se spremeni zapisano besedilo iz:
  1. smo pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji v kohezijski regiji, kjer se bodo izvajale projektne aktivnosti;
  v
     1.smo pravna oseba javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;

V ostalem besedilu Obrazec št. 4 ostaja nespremenjen.

 

 

 

Javno odpiranje vlog prispelih na Javni razpis za sofinanciranje projektov podpore deležnikom na trgu dela, bo potekalo 10.3.2017, v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, sejna soba 24 – pritličje, s pričetkom ob 9 uri.

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 1.023.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo s projektnimi aktivnostmi vplivali na uresničevanje koncepta dostojnega dela za vse državljane in povezovali ključne deležnike na trgu dela v medsebojno sodelovanje.

 

Nazaj