Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR 5443-9/2016 Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«
Datum objave: 10.02.2017
Rok za prejem ponudb: 20.03.2017
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite do vključno 14. 3. 2017 do 9. ure na elektronskem naslovu gp.mddsz(at)gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« (za Polonco Jakob- Krejan).
 
Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 14. 3. 2017 zadnji odgovori bodo objavljeni do 16. 3. 2017.
 
Kot je določeno v Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo ŠTIRI INFORMATIVNE DELAVNICE:

  • v Kopru bo informativna delavnica potekala v sredo, 15. 2. 2017 ob 10. uri, v prostorih Kariernega središča Koper (Kmečka ulica 2 Koper);
  • v Ljubljani bo informativna delavnica potekala v četrtek, 16. 2. 2017 ob 9. uri v prostorih Ministrstvo za kulturo (velika sejna soba – pritličje, Maistrova 10, Ljubljana).
  • v Novem mestu bo informativna delavnica potekala v četrtek, 16. 2. 2017 ob 13.30 uri v prostorih Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje (Šentjernejska cesta 6, Novo mesto)
  • v Mariboru bo informativna delavnica potekala v petek, 17. 2. 2017 ob 11. uri v prostorih Centra za socialno delo Maribor (Zagrebška cesta 72, Maribor).

Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji, torej pravne osebe.

Razpisna dokumentacija:

 

Pojasnilo k spremembi oz. popravku javnega razpisa

Sprememba se nanaša na spremembo določb javnega razpisa, ki se nanašajo na način izplačevanja denarnih prejemkov, določenih s Sklepom ministrstva o določiti višine in načina izplačila denarnih prejemkov, namenjenih osebam, vključenih v poskusno izvajanje programov socialne aktivacije (št. sklepa: 5443-1/2017/1 z dne 17. 1. 2017). Sprememba v ničemer ne posega v določbe javnega razpisa, pogoje ali merila, določena z javnim razpisom, temveč daje zgolj možnost morebitne prilagoditve navedenega sklepa, v kolikor bo le-ta potrebna za učinkovitejše in preprostejše izvajanje dolgih programov socialne aktivacije.

 

Objava članov strokovne komisije, prejemnikov in višine prejetih sredstev

Razpisano sredstev: 7.600.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi.

 

Dolgi programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne in delovne spretnosti in znanja osebam iz ciljne skupine;

  • dvig njihove motivacije,
  • graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik,
  • vključevanje v delovno aktivnost ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.

Trajanje 1 (enega) dolgega programa socialne aktivacije, v katerega mora prijavitelj vključiti 20 oseb iz ciljne skupine, je 11 mesecev. Vsak prijavitelj bo moral v okviru sofinanciranega projekta izvesti 2 (dva) dolga programa socialne aktivacije.

 

Namen javnega razpisa je sofinancirati predvidoma 40 (štirideset) projektov, ki bodo razvili in izvajali dolge programe socialne aktivacije ter bodo s svojim celostnim pristopom vplivali na ponovno socialno in zaposlitveno vključenost oseb iz ciljne skupine. Predvideva se sofinanciranje predvidoma 22 projektov v kohezijski regiji vzhodna Slovenija (v nadaljevanju: KRVS), in predvidoma 18 projektov v kohezijski regiji zahodna Slovenija (v nadaljevanju: KRZS). Namen javnega razpisa je tudi povezati različne organizacije, ki bi v okviru tega javnega razpisa nastopale kot projektni partnerji z enotnim projektom, s katerim bi znotraj posamezne regije/regijske enote pokrili čim več vsebin določenih v javnem razpisu.

 

  • Odpiranje prijav na javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«, ki bo v torek, 21. 3. 2017, zaradi velikega števila prijav ne bo javno.
Nazaj