Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR podaljšanje delovne aktivnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela
Datum objave: 03.03.2017
Rok za prejem ponudb: 10.04.2017
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si ali jo naročijo pri Barbari Erjavec na tel. št. 01 369 7720 vsak delavnik med 9. in 11. uro ali na elektronskem naslovu: barbara.erjavec(at)gov.si 

 

Zainteresirani prijavitelji vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov barbara.erjavec(at)gov.si do vključno 5. 4. 2017. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu www.mddsz.gov.si najkasneje do 7. 4. 2017.

  • Sprememba Javnega razpisa
    Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela in pripadajoče razpisne dokumentacije bo objavljena v Uradnem listu št. 15/2017 dne 31. 3. 2017. Sprememba javnega razpisa se nanaša na določbe javnega razpisa, ki opredeljujejo upravičene stroške, in sicer se glede na spremembo med upravičene stroške uvrsti tudi strošek davka na dodano vrednost. Prav tako se s spremembo spremenijo določila javnega razpisa, ki opredeljujejo stroške plač v navezavi s predvidenim številom zaposlenih oseb na projektu, glede na nazive zaposlitev (strokovni delavec in delavec na projektu).
    Sprememba v ničemer ne posega v določbe javnega razpisa vezane na pogoje ali merila, določena z javnim razpisom, temveč daje zgolj možnost fleksibilnejše organizacije in načrta kadrovskih resursov, kot tudi možnost uveljavljana davka na dodano vrednost, kot upravičenega stroška. Vsa spremenjena razpisna dokumentacij bo po objavi v Uradnem listu RS dosegljiva tudi na spletni strani ministrstva.

 

  • Javno odpiranje vlog prispelih na Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela, bo 14. 4. 2017, v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, sejna soba 25 – pritličje, s pričetkom ob 10 uri.
Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 5.560.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, v okviru katerih bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. Hkrati bo v okviru projektnih aktivnosti pripravljena strateška platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih.

 

Nazaj