Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR 5443-3/2017 Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«
Datum objave: 07.04.2017
Rok za prejem ponudb: 15.05.2017
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite do vključno 9. 5. 2017 do 9. ure na elektronskem naslovu gp.mddsz(at)gov.si s pripisom: Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« (za Uroša Gojkoviča).
 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Vprašanja je možno posredovati do 9. 5. 2017 zadnji odgovori bodo objavljeni do 11. 5. 2017.

 

Kot je določeno v Javnem razpisu za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo 

 

DVE INFORMATIVNI DELAVNICI:

  • v Celju bo informativna delavnica potekala v četrtek, 20. 4. 2017 ob 10.00 uri v prostorih Območne službe Zavoda RS za zaposlovanje (Ljubljanska cesta 14, Celje),
  • v Ljubljani bo informativna delavnica potekala v petek, 21. 4. 2017 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za kulturo (velika sejna soba – pritličje, Maistrova 10, Ljubljana).

 

Na vprašanja v zvezi z javnim razpisom ne bomo odgovarjali osebno, temveč bodo odgovori objavljeni na spletni strani ministrstva. Objavljeno bo vprašanje, odgovor in naziv organizacije, ki je vprašanje postavila. Prosimo, da vprašanja postavljajo le potencialni prijavitelji, torej pravne osebe.

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 2.340.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije ter povezovanje z ostalimi programi na področju socialne aktivacije, socialno varstvenimi, zdravstvenimi ter zaposlitvenimi programi. Kratki programi socialne aktivacije bodo zagotavljali socialne spretnosti in znanja osebam iz ciljnih skupin, dvig njihove motivacije, graditev funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje morebitnih socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopu na trg dela.
 
Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo razvili in izvajali kratke programe socialne aktivacije ter s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispevali k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin, ki so določene glede na tip delavnice.

 

Javni razpis je razdeljen na 3 (tri) sklope, in sicer:

  • Sklop 1 - delavnice tipa A: »Krepitev osebnostnih veščin«: prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 (ene) delavnice tipa A, ki skupno traja 14 tednov, vključiti 15 oseb iz ciljnih skupin.
  • Sklop 2 - delavnice TIPA B: »Izobraževanje za osebno uspešnost«: prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 (ene) delavnice tipa B , ki skupno traja 6 tednov, vključiti 15 oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
  • Sklop 3 - delavnice TIPA C: »Socialna aktivacija žensk iz drugih kulturnih okolij«: prijavitelj mora v okviru izvedbe 1 (ene) delavnice tipa C, ki skupno traja 14 tednov, vključiti 15 oseb iz ranljive ciljne skupine.

Projekti se bodo glede na sklop prijave na javni razpis izvajali tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) kot na območju kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS) in sicer se predvideva, da se bo predvidoma 9 projektov izvajalo v KRVS, predvidoma 3 projekti v KRZS ter predvidoma 6 projektov, ki se bodo izvajali v obeh kohezijskih regijah. Izbrani prijavitelji bodo projekte izvajali v 6 sklopih regij oziroma 15 regijah/regionalnih enotah, kot jih predvideva nova reorganizacija CSD.

 

  • Odpiranje prijav na javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«, ki bo v torek, 16. 5. 2017, zaradi velikega števila prijav ne bo javno.

 

 

 

Razveljavitev SKLOPA 2 Javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«


Strokovna komisija za izvedbo postopka Javnega razpisa za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije«, imenovana s strani ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti s sklepom št. 5443-3/2017/1 dne, 2. 3. 2017 (v nadaljevanju: strokovna komisija), je razveljavila SKLOP 2 Javnega razpisa »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije« (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije št. 17, dne 7. 4. 2017. Razveljavitev javnega razpisa za SKLOP 2 je bila objavljena v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije št. 31/2017, dne, 23. 06. 2017.

 

 

Nazaj