Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR priznanja soc. varstvo Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2017
Datum objave: 23.05.2017
Rok za prejem ponudb: 31.07.2017
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu pri Maji Pintar na številki 01/369 77 93 vsak delavnik med 9. in 12. uro ali na elektronskem naslovu: maja.pintar1(at)gov.si.

Razpisna dokumentacija:

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

 

Predloge je treba poslati s priporočeno pošiljko na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana, Kotnikova 28, s pripisom na ovojnici »Razpis za nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva v letu 2017«, najkasneje do 31. 7. 2017.

Nazaj