Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR družina 2018 - 2020 Javni razpis za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020
Datum objave: 08.12.2017
Rok za prejem ponudb: 29.12.2017
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na tej   spletni strani. Ministrstvo bo na pisno zastavljena vprašanja odgovarjalo v času objave razpisa, in sicer med 11. 12. 2017 do vključno 21. 12. 2017.

Odgovori na vprašanja 21. 12. 2017

Glede na to, da je na ministrstvo do 29. 12. 2017, prispelo več kot 24 vlog za financiranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2018 - 2020, odpiranje ne bo javno. 

Razpisna dokumentacija:
 

-       Obrazec št. 1_P1: Prijava na razpis

-       Obrazec št. 1_P2: Prijava na razpis

-       Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju obveznih razpisnih pogojev

-       Obrazec št. 3: Izjava o izpolnjevanju splošni pogojev

-       Obrazec št. 4: Finančni načrt

-       Obrazec št. 5­­_P1: Kadrovski načrt

-       Obrazec št. 5_P2: Kadrovski načrt

-       Obrazec št. 6: Dogovor o izvajanju supervizije

-       Obrazec št. 7: Potrdilo o delovnih izkušnjah

-       Obrazec št. 8_P1 Potrdilo/Izjava

-       Obrazec št. 8_P2: Potrdilo/Izjava

-       Obrazec št. 9: Izjava CSD

-       Obrazec št. 10: Dogovor o medsebojnem sodelovanju z izvajalci javnih programov SV/CSD

-       Obrazec št. 11: Vzorec pogodbe

-       Obrazec št. 12_P1: Označba prijave

-       Obrazec št. 12_P2: Označba prijave

-       Obrazec št. 13: Mesečni zapis opravljenih ur

  • Priloge:

-       Potrdilo 1: Potrdilo o zahtevani izobrazbi

-       Potrdilo 2: Potrdilo o zaključenem dodatnem izobraževanju

-       Potrdilo 3: Potrdilo o opravljenem izobraževanju za   

                supervizorja

-       Potrdilo 4: Tloris prostora, iz katerega so razvidni m2 prostora

-       Potrdilo 5: Dokazila o sofinanciranih projektih prijavljenega  

                izvajalca

-       Potrdilo 6: Potrdilo o nekaznovanosti

Razpisano sredstev: 792.000,00 EUR za celotno razpisano obdobje (2018 – 2020)
Drugi podatki:

- Seznam upravičencev 2018 - 2020 

Nazaj