Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov 2018 - 2028 Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028
Datum objave: 30.03.2018
Rok za prejem ponudb: 30.04.2018 do 15:00
Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti v času od objave javnega razpisa do vključno 30. 4. 2018 vsak delovnik od ponedeljka do vključno petka po telefonu, od 9.30 do 12.00 ure pri Tanji Skornšek Pleš na številki 01 / 369 75 38 (tajništvo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja). Informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti tudi po elektronski pošti na naslovu tanja.skornsek-ples@gov.si, ki se sprejemajo do vključno 29. 4. 2018 do 11.00 ure.

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do 15.00 ure oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka.

 

Vlagatelji predložijo vloge v zapečatenem ovitku na naslov:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana, označeno s pripisom v levem zgornjem kotu na sprednji strani ovitka: »VLOGA - NE ODPIRAJ! Javni razpis za izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za obdobje od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2028«. Na hrbtni strani ovitka mora biti napisan naziv in naslov vlagatelja.

 

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev za šolanje psov pomočnikov za težko ali najtežje gibalno ovirane invalide in invalidke.

Nazaj