Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR – sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS
Datum objave: 08.06.2018
Rok za prejem ponudb: 09.07.2018
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si. 

 

Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: barbara.erjavec@gov.si do vključno 29. 6. 2018. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si najkasneje do 3. 7. 2018.
 

Razpis odprt do 9. 7. 2018

 

Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom - 29.6.2018

Razpisna dokumentacija:

•    Javni razpis (pdf)
•    Razpisna dokumentacija (pdf)
•    Obrazec št. 1: Prijavnica
•    Obrazec št. 2: Finančni načrt
•    Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
•    Obrazec št. 4: Izjava konzorcijskega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
•    Obrazec št. 5: Pooblastilo za preverjanje pogoja na FURS
•    Obrazec št. 6: Dogovor o sodelovanju
•    Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju - popravek 3.7.2018
•    Priloga št. 2: Označba prijave
 

Razpisano sredstev: 3.336.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. Hkrati bo v okviru projektnih aktivnosti pripravljena strateška platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih.

 

Člani strokovne komisije, prejemniki in višina prejetih sredstev (.pdf)

Nazaj