Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR Študentska prehrana Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020
Datum objave: 13.07.2018
Rok za prejem ponudb: 21.08.2018
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Najavljen razpis
Kontaktna oseba:

Vsebinska vprašanja ponudniki pošljejo pisno na elektronski naslov gp.mddsz@gov.si s pripisom »Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020«, najkasneje 6 dni pred koncem roka za oddajo vlog. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/.

 

Dodatne informacije, v sklopu nevsebinskih vprašanj, posredujejo:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-7700, vsak delovni dan od 9. do 11. ure;
  • Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, pisarna študentska prehrana, tel. 01/438-02-29 ali tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12. do 13. ure;
  • Študentska organizacija Univerze v Mariboru, tel. 02/228-56-00, vsak delovni dan od 9. do 11. ure; 
  • Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Čevljarska ulica 27, 6000 Koper, tel. 05/662-62-20, vsak delovni dan od 10. do 12. ure. 
     
Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov - izbira ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2019 in 2020. 

 

Okvirna višina sredstev tega javnega razpisa je, skladno z drugim odstavkom 30. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 9.520.823,20 EUR v letu 2019 in 7.140.617,40 EUR v letu 2020. 

Nazaj