Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR CDOP Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij
Datum objave: 28.09.2018
Rok za prejem ponudb: 05.11.2018
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti www.mddsz.gov.si. 

 

Zainteresirani prijavitelji lahko vprašanja v zvezi z javnim razpisom posredujejo izključno po elektronski pošti na elektronski naslov: barbara.masle-erjavec@gov.si do vključno 26. 10. 2018. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si najkasneje do 29. 10. 2018.
 

Javno odpiranje vlog, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij, bo dne 12. 11. 2018 ob 10.00 uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, sejna soba 25 – pritličje.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Obrazci:

  • Obrazec št. 1: Prijavnica (popravek 18. 10. 2018) (Objavljeni popravek Obrazca št. 1: Prijavnica se nanaša na izbrisano fazo 4. - Faza evalvacije v letih 2021 in 2020  v Tabeli 7, točka 4.10. Časovni načrt projekta. V ostalem besedilu Obrazec št. 1: Prijavnica ostaja nespremenjena)
  • Obrazec št. 2: Finančni načrt (Popravek 24. 10. 2018) (Objavljeni popravec Obrazca št. 2: Finančni načrt, se nanaša na dodano možnost priprave finančnega načrta še za projektnega partnerja št. 3. V ostalem delu Obrazec št. 2: Finančni načrt ostaja nespremenjen)
  • Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
  • Obrazec št. 4: Izjava projektnega partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
  • Obrazec št. 5: Pooblastilo za preverjanje pogoja na FURS

 

Priloge:

  • Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju (popravek 19.10.2018) "Objavljeni popravek Priloge št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju se nanaša na popravljeno obdobje upravičenosti stroškov upravičenca v 10. členu v prvem odstavku. Obdobje upravičenosti stroškov upravičenca je od datuma izdaje sklepa o izboru s strani PO do 30. 9. 2022.V ostalem besedilu Priloga št. 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju ostaja nespremenjen." 

  • Priloga št. 2: Označba prijave
  • Priloga št. 3: Metodologija za izračun standardne lestvice stroška na enoto (SSE A) za mesečni strošek za zaposlene na operaciji, ki se financira v okviru OP EKP 2014-2020
  • Priloga št. 4: Partnerski sporazum v kolikor prijavitelj kandidira na javni razpis v projektnem partnerstvu
Razpisano sredstev: 2.000.000,00 EUR
Drugi podatki:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega (1) projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij.

 

V okviru javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru spremembe organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti. 

 

Namen javnega razpisa je (i) opolnomočenje zaposlenih in vodstva podjetij na področju družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, spodbujanje izvajanja trajnostnih aktivnosti v podjetju ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu, (ii) spodbujanje usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika, (iii) dvig deleža medgeneracijskega sodelovanja s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika, (iv) ozaveščanje delodajalcev, delavcev in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja in (v) ozaveščanje širše javnosti o pomenu družbene odgovornosti.
 

Nazaj