Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR za sofinanciranje projekta KCM v KRVS Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS
Datum objave: 24.05.2019
Rok za prejem ponudb: 27.06.2019 do 12:00
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Najavljen razpis
Kontaktna oseba:

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti posredovane v pisni obliki na elektronski naslov: lidija.kramar(at)gov.si do vključno 19. 6. 2019. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si
 

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev: 1.250.000
Drugi podatki:


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo za potencialne prijavitelje organiziralo najmanj eno informativno delavnico. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.  

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc in 10.1.3. specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 

Na javnem razpisu bo izbrana ena operacija. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.

 

Informativna delavnica za potencialne prijavitelje bo 17. 6. 2019 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, Ljubljana. Prijave obvezne na elektronski naslov lidija.kramar(at)gov.si do petka, 14. 6. 2019 do 14.00 ure.

Nazaj