Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR za sofinanciranje projekta KCM v KRVS Javni razpis za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS
Datum objave: 24.05.2019
Rok za prejem ponudb: 27.06.2019 do 12:00
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Najavljen razpis
Kontaktna oseba:

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in dokumentacijo javnega razpisa morajo biti posredovane v pisni obliki na elektronski naslov: lidija.kramar(at)gov.si do vključno 19. 6. 2019. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si
 

Razpisna dokumentacija:

 

Razpisano sredstev: 1.250.000
Drugi podatki:


Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo za potencialne prijavitelje organiziralo najmanj eno informativno delavnico. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na spletni strani ministrstva: www.mddsz.gov.si.  

 

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc in 10.1.3. specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 

Na javnem razpisu bo izbrana ena operacija. Operacijo v okviru tega javnega razpisa predstavlja projekt izbranega prijavitelja.

 

Informativna delavnica za potencialne prijavitelje bo 17. 6. 2019 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, Ljubljana. Prijave obvezne na elektronski naslov lidija.kramar(at)gov.si do petka, 14. 6. 2019 do 14.00 ure.

Nazaj