Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JN6625/2009 Javno naročilo za intervencijsko obnovo vojnega grobišča Soča - UE Tolmin
Datum objave: 18.08.2009
Rok za prejem ponudb: 31.08.2009 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Pisna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije dobite po faksu: 01/369-78-85 ali po e-pošti:

Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, je šest dni pred rokom za oddajo ponudbe.

 

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Sekretariat, Služba za vojna grobišča
Kotnikova 5
1000 Ljubljana


Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in oznaka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila.

Nazaj