Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR-socialni partnerji Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev na področju izboljšanja delovnega okolja - POPRAVEK
Datum objave: 20.11.2009
Rok za prejem ponudb: 16.12.2009 do 14:00
Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:
Razpisna dokumentacija:


Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Rok za oddajo prijav je 16. 12. 2009. Upoštevajo se vloge s poštnim žigom z vključno 16. 12. 2009. Vloge, ki bodo oddane osebno, morajo biti oddane v vložišče Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), 1000 Ljubljana, do zgoraj navedenega datuma, do 14. ure. Vloge, ki bodo prispele po tem roku, se bodo štele kot prepozne in bodo izključene iz nadaljnjega postopka ter upravičencu vrnjene neodprte.

 

Vloga mora biti oddana na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

 

Vlogo je potrebno poslati v papirnati obliki, v zaprtem ovitku, ki mora biti označen: NE ODPIRAJ – VLOGA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV SOCIALNIH PARTNERJEV NA PODROČJU IZBOLJŠANJA DELOVNEGA OKOLJA.

 

Odpiranje vlog bo 17. 12. 2009 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (Kotnikova 28, 1000 Ljubljana). Strokovna komisija se je zaradi velikega števila prispelih vlog odločila, da odpiranje ne bo javno.

 

Dodatna gradiva:

Nazaj