Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR - EY2010 Sofinanciranje aktivnosti v okviru ciljev in vodilnih načel Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010
Datum objave: 04.12.2009
Rok za prejem ponudb: 05.01.2010 do 12:00
Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 11. uro ter med 13. in 15. uro:

  • Danica Ošlaj: 01/369 77 85 
  • Maja Pintar. 01/369 77 93 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si.

Razpisna dokumentacija:
Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Odpiranje vlog bo 8. 1. 2010 ob 12. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (Kotnikova 5, 1000 Ljubljana). Strokovna komisija se je zaradi velikega števila prispelih vlog odločila, da odpiranje ne bo javno.

 

 

P O M E M B N O   O B V E S T I L O

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve obvešča vse prijavitelje na javni razpis, da zaradi velikega števila formalno nepopolnih vlog podaljšuje rok, v katerem bodo prijavitelji nepopolnih vlog pozvani k dopolnitvi vlog, iz 5 na 8 dni (16. točka javnega razpisa, peti odstavek).

V kolikor ste te reference že navedli v svoji vlogi, vam jih ni potrebno ponovno pošiljati.

 

 

Sklep o projektih, ki so bili na podlagi javnega razpisa izbrani, da jih bo ministrstvo financiralo v okviru evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010.

Nazaj