Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR-soc-pod-2012 Javni razpis za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II.
Datum objave: 03.02.2012
Rok za prejem ponudb: 03.04.2012
Izdajatelj: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Status: Zaključen razpis
Kontaktna oseba:

Vse dodatne informacije glede razpisa dobite pri Urški Kavčič, Služba za evropski socialni sklad in druge finančne instrumente EU, na telefonski številki: 01 369 78 66 vsak delavnik med 9:00 in 12:00 uro ali na elektronskem naslovu: urska.kavcic(at)gov.si

 Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala dne 17. 2. 2012 ob 10.00 uri v prostorih Centra Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani.

Razpisna dokumentacija:

Razpisano sredstev: Okvirna višina sredstev javnega razpisa je 4.500.000,00 EUR.
Drugi podatki:

Odpiranje vlog bo potekalo dne 5. 4. 2012 ob 13.00 uri v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana in bo javno. V primeru prevelikega števila prejetih vlog ali če se bodo obravnavali podatki, ki so po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, označeni kot zaupni, lahko strokovna komisija odloči, da odpiranje vlog ne bo javno. O tej odločitvi se prijavitelje obvesti en delovni dan pred predvidenim datumom javnega odpiranja z obvestilom na spletni strani ministrstva www.mddsz.gov.si.

 Vse zainteresirane
prijavitelje na Javni razpis za Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. obveščamo, da prijava na omenjeni javni razpis nikakor ni pogojena z udeležbo zainteresiranih prijaviteljev na različnih konferencah ali delavnicah, ki pokrivajo tematiko socialnega podjetništva, prav tako pa v postopku ocenjevanja vlog na javni razpis ne prinašajo dodatnih točk pri merilu, ki se nanaša na reference glede sodelovanja v projektih primerljivih vsebin.

Prav tako vse prijavitelje želimo obvestiti, da je objavljen popravljen Obrazec št. 3 - finančni načrt, saj se na zavihku 2b- prijavitelj, v koloni C33, vnešeni podatki niso sami avtomatično seštevali, prav tako pa smo omogočili razširjeno verzijo stolpcev.

 

Vse zainteresirane prijavitelje na Javni razpis za Spodbujanje razvoja socialnega podjetništva II. obveščamo, da zaradi prevelikega števila prejetih vlog na javni razpis ODPIRANJE VLOG NE BO JAVNO.

 

Nazaj