Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR socialno varstvo 2014 Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
Datum objave: 17.01.2014
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na telefonskih številkah 01-369-7762 (Marjeta Ferlan Istinič), 01-369- 7782 (Karmen Mitrovič), 01-369-7750 (mag. Borut Grabrijan) ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem obrazcu: obrazec 2014-B ali obrazec 2014-C, ki so dosegljivi na spletni strani ministrstva (javna naročila / javni razpisi).

Informativno srečanje o javnem razpisu bo organizirano dne 31. januarja 2014 v prostorih Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, Celovška cesta 150, Ljubljana, in sicer ob 9.00 uri za C programe in ob 11.00 uri za B programe.

 

 

Obveščamo vas, da je pri objavi javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014 prišlo do napake in sicer je v poglavju II/A , pri točki  7.

POPRAVEK: V Javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014, objavljenem v Uradnem listu št. 4/14  z dne 17.1.2014 pod št. 4102-5/2013-2 Ob-1088/14.

se v  7.točki  II/A. poglavja v tretji vrstici črta besedilo: “točka C”.

Tako se 7. točka   II/A. poglavja  pravilno glasi: “Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in število zaposlenih, kot je določeno v VII. poglavju tega javnega razpisa. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančni načrt so vključeni samo stroški, ki so namenjeni izvajanju programa; razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški iz VI. poglavja tega razpisa in glede na način določanja višine sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega javnega razpisa).”

  • KOMISIJA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2014 JE UGOTOVILA, DA JE DO 10. 2. 2014 do 12. URE NA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE PRISPELO  11   VLOG (za C programe), ZATO KOMISIJA JAVNOST OBVEŠČA, DA ODPIRANJE NE BO JAVNO.
  • KOMISIJA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2014 JE UGOTOVILA, DA JE DO 18. 2. 2014 do 12.00 ure NA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE PRISPELO  VEČ KOT 20   VLOG (za B  programe), ZATO KOMISIJA JAVNOST OBVEŠČA, DA ODPIRANJE NE BO JAVNO.
Nazaj