Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

JR socialno varstvo 2014 Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
Datum objave: 17.01.2014
Rok za prejem ponudb:
Izdajatelj: MDDSZ
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na telefonskih številkah 01-369-7762 (Marjeta Ferlan Istinič), 01-369- 7782 (Karmen Mitrovič), 01-369-7750 (mag. Borut Grabrijan) ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9.00 do 11.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure.

 

Razpisna dokumentacija:

 

Razpisano sredstev:
Drugi podatki:

Prijavitelji morajo prijavo oddati na ustreznem obrazcu: obrazec 2014-B ali obrazec 2014-C, ki so dosegljivi na spletni strani ministrstva (javna naročila / javni razpisi).

Informativno srečanje o javnem razpisu bo organizirano dne 31. januarja 2014 v prostorih Centra za socialno delo Ljubljana Šiška, Celovška cesta 150, Ljubljana, in sicer ob 9.00 uri za C programe in ob 11.00 uri za B programe.

 

 

Obveščamo vas, da je pri objavi javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014 prišlo do napake in sicer je v poglavju II/A , pri točki  7.

POPRAVEK: V Javnem razpisu za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2014, objavljenem v Uradnem listu št. 4/14  z dne 17.1.2014 pod št. 4102-5/2013-2 Ob-1088/14.

se v  7.točki  II/A. poglavja v tretji vrstici črta besedilo: “točka C”.

Tako se 7. točka   II/A. poglavja  pravilno glasi: “Prijavitelj programa je ministrstvo zaprosil za sredstva na način, pri katerem je upošteval vrsto in število zaposlenih, kot je določeno v VII. poglavju tega javnega razpisa. Program ima pregledno, uravnoteženo in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančni načrt so vključeni samo stroški, ki so namenjeni izvajanju programa; razviden je namen odhodkov, ki so skladni z načrtovanimi dejavnostmi programa; poraba zaprošenih sredstev je v skladu z upravičenimi stroški iz VI. poglavja tega razpisa in glede na način določanja višine sofinanciranja programov iz VII. poglavja tega javnega razpisa).”

  • KOMISIJA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2014 JE UGOTOVILA, DA JE DO 10. 2. 2014 do 12. URE NA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE PRISPELO  11   VLOG (za C programe), ZATO KOMISIJA JAVNOST OBVEŠČA, DA ODPIRANJE NE BO JAVNO.
  • KOMISIJA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2014 JE UGOTOVILA, DA JE DO 18. 2. 2014 do 12.00 ure NA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE PRISPELO  VEČ KOT 20   VLOG (za B  programe), ZATO KOMISIJA JAVNOST OBVEŠČA, DA ODPIRANJE NE BO JAVNO.
Nazaj