Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
JN2814/2010 Terenske preiskave lokacij, kjer so evidentirana prikrita vojna grobišča v Republiki Sloveniji Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 10.05.2010 do 10:00
Vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov Javni razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov za leto 2005 Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov 09.12.2005 15.01.2006
Programi socialnega varstva Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2006 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 30.12.2005 30.01.2006
1/2006-FP JNMV za vrednotenje programa Phare – Ekonomska in socialna kohezija "Izboljšanje računalniške pismenosti brezposelnih" Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 21.01.2006 02.02.2006
Koncesije - institucionalno varstvo Rezultati natečaja za podelitev koncesij za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 14.02.2006 27.09.2005
Oskrba žrtev trgovine z ljudmi Javni razpis za izbiro izvajalca za projekt oskrbe žrtev trgovine z ljudmi v letu 2006 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 24.02.2006 15.03.2006
Programi v podporo družini 2006 Javni razpis za sofinanciranje programov v podporo družini v letu 2006 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 17.03.2006 18.04.2006
Javno naročilo ISCSD Javno naročilo za izvajanje informacijskega sistema centrov za socialno delo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 21.03.2006 15.05.2006
Večletni programi socialnega varstva Sklep o sofinanciranju večletnih programov socialnega varstva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 23.03.2006
SI 2003/004-381-01 Javno naročilo male vrednosti za izvajanje storitev tehničnega sekretariata za projekt PHARE Maksimizacija potencialov človeških virov v obmejni regiji Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 24.03.2006 27.03.2006
Socialno vključevanje invalidov Javni razpis za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 14.04.2006 05.05.2006
JR-koncesije-domovi2006 Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev institucionalnega varstva v domovih za starejše Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 14.04.2006 19.06.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28