Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
OMNM-2/2005-MDDSZ-1/2007 Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z oznako OMNM-2/2005-MDDSZ-1/2007 MDDSZ 16.10.2007 24.10.2007
OMNM-2/2005-MDDSZ-2/2007 Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z oznako OMNM-2/2005-MDDSZ-2/2007 MDDSZ 29.11.2007 11.12.2007
OMNM-2/2005-MDDSZ-1/2008 Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z oznako OMNM-2/2005-MDDSZ-1/2008 MDDSZ 31.07.2008 07.08.2008
MDDSZ-IT/2008 Svetovanje pri informatizaciji MDDSZ, ki vključuje strategijo razvoja informatike MDDSZ do leta 2012 s predlogom reinženiringa oziroma integracije informacijskih sistemov, popis procesov v MDDSZ in pomoč pri vodenju projektov informacijskih sistemov MDDSZ 12.09.2008 30.09.2008
OMPO-5/2005-MDDSZ-1/2008 Druga faza postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti z oznako OMPO-5/2005-MDDSZ-1/2008 MDDSZ 18.09.2008 30.09.2008
JR študentska prehrana Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2017 in 2018 MDDSZ 04.07.2016 22.08.2017
JN dobava blaga Javno naročilo - sukcesivna dobava prehrambnega blaga v obdobju 2017–2019 v okviru operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014–2020 MDDSZ 29.06.2016 05.08.2016 do 10:00
JN 4027/2013 Dobava in montaža opreme oddelka za demenco v Domu starejših Rakičan MDDSZ 10.04.2013 21.05.2013
4176/2013 Ureditev dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah v Podčetrtku MDDSZ 12.04.2013 13.05.2013
JR-socialni-partnerji-2013-2014 Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev za leti 2013 in 2014 MDDSZ 12.04.2013 27.05.2013
4461/2013 Dobava in montaža opreme Varstveno-delovnega centra INCE Mengeš MDDSZ 18.04.2013 30.05.2013
Nagrade - socialno varstvo - 2013 Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2013 MDDSZ 14.06.2013 09.08.2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28