Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI IN JAVNA NAROČILA

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 1970 
Kratek naslov Naslov Izdajatelj Datum objave Rok za prejem ponudb
01/09 Javno naročilo za rekonstrukcijo obstoječega objekta in gradnjo prizidka v dnevnem centru Celje, CUDV Dobrna Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 23.01.2009 05.03.2009
02/09 Javno naročilo za rekonstrukcijo poslovnega prostora v obstoječih izmerah, sprememba namembnosti in izvedba prizidka za CUDV Matevža Langusa Radovljica Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 20.01.2009 03.03.2009
08/09 Javno naročilo za dobavo in montažo notranje opreme bivalne enote VDC Škofja Loka Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 30.01.2009 16.03.2009
13/09 Javno naročilo za gradnjo Centra starejših Hodoš in zunanjo ureditev Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 20.07.2009 25.08.2009 do 10:00
16/09 Javno naročilo za gradnjo in zunanjo ureditev gospodinjskih skupnosti pri Domu starejših Lendava Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 23.02.2009 16.04.2009
26/09 Javno naročilo za rekonstrukcijo objekta in preureditev trakta B v Domu starejših Domžale Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 24.07.2009 17.08.2009 do 10:00
29/09 Javno naročilo za gradnjo prizidka k Domu upokojencev Šmarje pri Jelšah Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 21.05.2009 11.06.2009 do 10:00
33/2009 Javno naročilo za dozidavo dvigalnega jaška z dvigalom in izvedba investicijsko vzdrževalnih del na objektih DU Danice Vogrinec Maribor Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 12.05.2009 08.06.2009
35/09 Javno naročilo za obnovo streh objektov SVZ Dutovlje Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 21.05.2009 12.06.2009 do 10:00
4/2009 Javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbo GOI del in dobavo ter montažo opreme - pripomočkov za obnovo objekta B Zavoda Hrastovec Trate Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 17.04.2009 25.05.2009
41/09 Javno naročilo za zamenjavo kritine na Starološkem gradu - Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 31.07.2009 14.08.2009 do 10:00
javna dela 2010 Javni razpis za izbor programov javnih del v RS za leto 2010 Zavod RS za zaposlovanje 16.10.2009
1 2 3