Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA MALE VREDNOSTI

 

Na podlagi sklepa Vlade RS št. 43000-6/2009/3, ki ga je ta sprejela 2. 4. 2009 in katerega namen je povečevanje transparentnosti in konkurenčnoti javnih naročil državne uprave, objavljamo na tej strani povabila k oddaji javnih naročil, ki se oddajajo v postopkih zbiranja ponudb v skladu s točko a. drugega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008) - tako imenovana naročila "male vrednosti".

 

Datum objave

Predmet


Kontaktna oseba

Rok za oddajo ponudb

15. 1. 2019

Redno vzdrževanje vojnih grobišč v letu 2019

- Razpisna dokumentacija

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si

20. 02. 2019 do 10:00 ure

9. 11. 2018

Storitve vzdrževanja, dopolnilnega vzdrževanja ternadgradenj portala ter varnostne sheme MDDSZ

- Razpisna dokumentacija (.zip)

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si 23. 11. 2018 do 11:00
26. 10. 2018

Storitve rednega in dopolnilnega vzdrževanja ter nadgradenj aplikacije EU kartica ugodnosti za invalide in IS ZIMI

- Razpisna dokumentacija

- Tehnična dokumentacija

- Priloga 1 - Politika v zvezi z namestitvami informacijskih sistemov na skupno strežniško infrastrukturo

- Priloga 2 - Generične Tehnološke Zahteve (GTZ)

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si3. 12. 2018 do 10. ure
4. 10. 2018

Demontaža, selitev in montaža pisarniškega pohištva ter selitev pisarniških stolov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

- Razpisna dokumentacija

- Razpisna dokumentacija (popravek 9. 10. 2018)

- Razpisna dokumentacija (popravek 10. 10. 2018)

- Razpisna dokumentacija (popravek 11. 10. 2018)

- Priloga

- Priloga (popravek 11. 10. 2018)

Tanja Podlipnik

tanja.podlipnik@gov.si

15. 10. 2018 do 10. ure
28. 9. 2018

Selitev delovnih pripomočkov in poslovne dokumentacije Ministsrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

- Razpisna dokumentacija

Tanja Podlipnik

tanja.podlipnik@gov.si

10. 10. 2018 do 10. ure

25. 9. 2018

Analiza stanja na področju skupnostnih storitev in programov ter ugotavljanje potreb ciljnih skupin in uporabnikov storitev za razvoj modela vzdržnega socialnega podjetništva na tem področju

-Razpisna dokumentacija

Marko Lemaić

marko.lemaic@gov.si

7. 11. 2018 do 9. ure
20. 9. 2018

Selitev arhiva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

- Razpisna dokumentacija

- Razpisna dokumentacija (popravek 24. 9. 2018)

- Razpisna dokumentacija (popravek 25. 9. 2018)

Tanja Podlipnik

tanja.podlipnik@gov.si

2. 10. 2018 do 10. ure
1. 6. 2018

  Uporaba baz podatkov za ugotavljanje vrednosti rabljenih motornih vozil

- Razpisna dokumentacija

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si7.6. 2018 do 8. ure
25. 4. 2018

Uporaba baz podatkov za ugotavljanje vrednosti rabljenih motornih vozil

- Razpisna dokumentacija

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si17. 5. 2018 do 9. ure
28. 3. 2018

NAKUP IN VZDRŽEVANJE VOZIL ZA POTREBE IZVAJANJA OPERACIJ V OKVIRU OP EKP 2014-2020

- Razpisna dokumentacija

- Logotip

- Logotip EKP

 

Patricija Zadnik
patricija.zadnik(at)gov.si

20. 4. 2018 do 10. ure

7. 3. 2018

Priprava medijske kampanje in izvedba interaktivnega promocijskega projekta družbenega ozaveščanja v okviru projekta ODKLIKNI.

- Razpisna dokumentacija

- Logotipi

 

mag. Mojca Kambič

mojca.kambic(at)gov.si

Tel: 01 369 7894

9. 4. 2018 do 10. ure
9. 2. 2018

 "Izdelava in dobava slovesnih poročnih map v obdobju od leta 2018 do leta 2020"

- razpisna dokumentacija 9. 2. 2018 (.docx)

- razpisna dokumentacija - popravek 19. 2. 2018 (.docx)

 

Tamara Ilić

tamara.ilic(at)gov.si

tel.: 01 369 75 11

 26. 2. 2018 do 9:30 ure
15. 01. 2018

Redno vzdrževanje vojnih grobišč v letu 2018

- razpisna dokumentacija

 

 

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si

 

16. 02. 2018 do 10. ure
   
26. 9. 2017

 

Vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2017 - 2020

 

mag. Onja Svit: 01 369 77 95 

Jože Hauko: 01 369 77 43

17. 10. 2017 do 10. ure
11.07.2017

Izvedba skrbnega pregleda, popisa in predloga izboljšav procesov na Centrih za socialno delo

- Razpisna dokumentacija
Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si

1. 08. 2017 do 12. ure

 

12. 6. 2017


Izdelava CGP in spletne strani kampanje DARE ter tiskanje in distribucija knjižice proti homofobiji. (št. objave  JN005870/2017-W01)

 
dr. Lena Kregelj
lena.kregelj(at)gov.si
01/369 78 53
5. 7. 2017 do 10. ure
12. 4. 2017

 

Tisk in distribucija EU kartice ugodnosti za invalide (št. objave JN003143/2017-W01)

 

 

 

Suzana Tajnik

E-poštni naslov: suzana.tajnik(at)gov.si

Telefonska št: 01/369 75 43

 

26. 4. 2017 do 9.30 ure

 

 

 

  

Zaključena javna naročila, ki se oddajajo v postopkih zbiranja ponudb:

 

Datum objave

Predmet


Kontaktna oseba

Rok za oddajo ponudb

1. 2. 2017

Storitve vzdrževanja, dopolnilnega vzdrževanja ter nadgradenj portala ter varnostne sheme MDDSZ (št. objave na Portalu JN000711 /2017-W01)

 

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si

16. 2. 2017 do 10. ure.
18. 1. 2017

Redno vzdrževanje vojnih grobišč v letu 2017 (št. objave na Portalu  JN000309/2017-W01)

 

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si
1. 3. 2017 do 10. ure.

28. 11. 2016

Čiščenje poslovnih prostorov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Kotnikovi 28 v Ljubljani za leto 2017 (št. objave na Portalu JN JN007528/2016-W01)

 

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si

 

11. 1. 2017 do 10. ure.
28. 9. 2016

Medijska kampanja v okviru projekta Aktivni.Vsi

 

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si


3. 11. 2016 do 10. ure.
19. 7. 2016EU kartica ugodnosti za invalide   

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si

2. 8. 2016 do 12. ure

26. 2. 2016
 

Komunikacijska strategija in kampanja za podporo izvajanju ukrepov evropske kohezijske politike na MDDSZ

 

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si


14. 3. 2016 do 10. ure.

23. 2. 2016
 

Uporaba baz podatkov za ugotavljanje vrednosti rabljenih motornih vozil

 

Barbara Tomažinčič: tel. št. 01/3697524 oz. elektronski naslov: barbara.tomazincic(at)gov.si

 

Ljubo Lekić: tel št. 01/3697778 oz. elektronski naslov: ljubo.lekić@gov.si


7. 3. 2016 do 10. ure
9. 2. 2016

Vzpostavitev, implementacija, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema za spremljanje izvajanja operativnega programa za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje 2014 - 2020 (MOP-IS)

 

 

Kristina Krpan: kristina.krpan(at)gov.si

  • odpiranje ponudb bo 23. 2. 2016 ob 13. uri na ministrstvu (Kotnikova 28) v sejni sobi št. 24.
 
23. 2. 2016 do 10. ure
8. 1. 2016

Uporaba baz podatkov za ugotavljanje vrednosti rabljenih motornih vozil

 

Barbara Tomažinčič: tel. št. 01/3697524 oz. elektronski naslov: barbara.tomazincic(at)gov.si

Ljubo Lekić: tel št. 01/3697778 oz. elektronski naslov: ljubo.lekić@gov.si

18. 1. 2016 do 10. ure
15. 12. 2015

Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013

 

Patricija Zadnik:

patricija.zadnik(at)gov.si

11. 1. 2016 do 10. ure.
7. 12. 2015

Nakup optičnih čitalcev za centre za socialno delo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Portal javnih naročil: http://www.enarocanje.si

5. 1. 2016 do 10. ure
7. 12. 2015

Nakup datotečnih strežnikov za centre za socialno delo in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Portal javnih naročil:

http://www.enarocanje.si

6. 1. 2016 do 10. ure
13. 11. 2015

Javno naročilo - predplačniške kartice za prejemnike sredstev iz naslova pravic iz javnih sredstev

 
 

Anja Osojnik,

e-pošta:

anja.osojnik(at)gov.si

 

7. 12. 2015
18. 9. 2015

Storitev idejne zasnove in izvedbe komunikacijske strategije v okviru projekta Spodbujanje enakosti in preprečevanja diskriminacije invalidov - ZMOREMO

 

Suzana Tajnik,

e-pošta: suzana.tajnnik(at)gov.si

 

25. 9. 2015 do 10. ure
31. 7. 2015

Vzpostavitev varnostnega območja II. stopnje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Anka Valentinčič,

e-pošta: anka.valentincic(at)gov.si

 

Tatjana Strmljan Šimenc

e-pošta:

tatjana.strmljan-simenc(at)gov.si

18. 8. 2015 do 10. ure
22. 7. 2015

Nakup osebnega avtomobila NMV4522/2015 - ponovljeno javno naročilo

 

Anka Valentinčič,

e-pošta: anka.valentincic(at)gov.si

30. 7. 2015, do 13. ure
9. 7. 2015

Storitev izdelave instrumenta za merjenje stališč žensk in moških do enakosti spolov v Sloveniji v okviru projekta Uravnotežimo odnose moči med spoloma

 

Pia Ažman,

e-pošta: pia.azman(at)gov.si

21. 8. 2015, do 12. ure
10. 6. 2015

Dobava materiala za tiskanje znamke OKI, Xerox, Canon, HP Konica Minolta NMV3424/2015

 

Anka Valentinčič,

e-pošta: anka.valentincic(at)gov.si

7. 7. 2015, do 10:00 ure
3. 6. 2015

Nakup osebnega avtomobila NMV3230/2015

 

Anka Valentinčič,

e-pošta: anka.valentincic(at)gov.si

12. 6. 2015, do 10:00 ure
3. 4. 2015

Vrednotenje ukrepa samozaposlovanja aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2007-2013

 

Patricija Zadnik, e-pošta: patricija.zadnik(at)gov.si

25. 5. 2015
21. 1. 2015

Priprava izhodišč izvedbe deinstitucionalizacije v Sloveniji

 

Dragana Stojmenović

e-pošta: dragana.stojmenovic(at)gov.si

16. 2. 2015
13. 1. 2015

Čiščenje poslovnih prostorov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Kotnikovi 28 v Ljubljani za leti 2015 in 2016 - pridržano javno naročilo

 

Tanja Podlipnik

tel: 01 369 77 4

 

e-pošta: tanja.podlipnik(at)gov.si

26. 1. 2015
24 12. 2014

Nakup in dve letno vzdrževanje Novell licenc za MDDSZ in CSD

 

Aleš Debevc,

telefon: 01 369 77 77

e-pošta: ales.debevc(at)gov.si

9. 1. 2015
16. 12. 2014

Storitve vzdrževanja, dopolnilnega vzdrževanja

ter nadgradenj Portala in Varnostne sheme MDDSZ

 

Onja Svit,

telefon: 01 369 77 95

e-pošta: onja.svit(at)gov.si

30. 12. 2014 do 12. ure
13. 11. 2014

Čiščenje poslovnih prostorov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Kotnikovi 28 v Ljubljani za leti 2015 in 2016

 

Tanja Podlipnik

tel: 01 369 77 4

 

e-pošta: tanja.podlipnik(at)gov.si

21. 11. 2014 do 10. ure
22. 10. 2014

Posodobitev kontrole pristopa in registracije delovnega časa na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Tanja Podlipnik

tel: 01 369 77 4

 

e-pošta: tanja.podlipnik(at)gov.si

3. 11. 2014 do 10. ure
9. 9. 2014

Javno naročilo - zakup televizijskega oglasnega prostora v okviru projekta Vesna - živeti življenje brez nasilja

 

Storitev zakupa televizijskega oglasnega prostora v okviru projekta Vesna - živeti življenje brez nasilja Projekt Vesna - živeti življenje brez nasilja delno financira Evropska komisija iz sredstev Programa PROGRESS

 

Simona Rajšp
tel: 01 369 76 59

 

e-pošta: simona.rajsp(at)gov.si

22. 9. 2014
5. 12. 2013

Čiščenje poslovnih prostorov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Kotnikovi 28 v Ljubljani za leto 2014

 
na Portal javnih naročil pod št. objave, na naslovu http://www.enarocanje.si,13. 12. 2013 do 10. ure
29. 7. 2013

Izvedba izobraževanja za izpit za zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja po Zakonu o duševnem zdravju

 

Katjuša Nadižar Habjanič

telefon: 01 369 78 64

e-pošta: katjusa.nadizar-habjanic(at)gov.si

20. 8. 2013 do 12. ure
12. 7. 2013

Izdelava in montaža lamelnih zaves z Alu vodili:

 

Tanja Podlipnik
telefon: 01 369 77 64
faks: 01 369 78 33
e-pošta: tanja.podlipnik(at)gov.si

22. 7. 2013 do 12. ure
7. 5. 2013Izvedba izobraževanja za izpit za zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja po Zakonu o duševnem zdravju  

Katjuša Nadižar Habjanič

telefon: 01 369 78 64

e-pošta: katjusa.nadizar-habjanic(at)gov.si

15. 6. 2013 do 12. ure
2. 4. 2012Dobava pisarniškega materiala v letu 2012

 

 

Alenka Fritz Kolbe

telefon: 01 369 77 71

e-pošta: alenka.fritz-kolbe(at)gov.si

11. 4. 2012 do 10. ure
7. 3. 2012

Izvajanje storitev letalskega prevoza na direktni, redni povezavi na zračni progi Ljubljana – Bruselj – Ljubljana – nakup letalskih kart za potrebe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve

 

 

 

Tanja Podlipnik

telefon: 01 369 77 64

e-pošta: tanja.podlipnik(at)gov.si

16. 3. 2012 do 10. ure

21. 11. 2011

Opravljanje varnostno-receptorske službe v poslovnih prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na Kotnikovi 28 v Ljubljani v letu 2012

 

Alenka Fritz Kolbe

telefon: 01 369 77 71

e-pošta: alenka.fritz-kolbe(at)gov.si

28. 11. 2011 do 10. ure
30. 9. 2011

Tiskarske storitve za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2011

 

Maja Meglič

telefon: 01 369 77 87

e-pošta: maja.meglic(at)gov.si

6. 10. 2011
30. 9. 2011

Zagotavljanje kongresnih storitev za izvedbo prireditve ob podelitvi nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2011

 

 

Maja Meglič

telefon: 01 369 77 87

e-pošta: maja.meglic(at)gov.si

10. 10. 2011 do 12. ure
2. 9. 2011

Izvedba izobraževanja za koordinatorje obravnave v skupnosti ter za zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja v letu 2011

 

Katjuša Nadižar Habjanič

telefon: 01 369 77 52

e-pošta: katjusa.nadizar-habjanic(at)gov.si

22. 9. 2011 do 15. ure
23. 8. 2011

Ponatis naslednjih treh priročnikov s področja varnosti in zdravja pri delu:

  1. Varen začetek
  2. Proč z bolečinami v hrbtu
  3. Zagotavljanje varnosti in zdravja na manjših gradbiščih.

Poleg tega bo izvajalec naročniku izročil elektronske različice priročnikov, prilagojene za tiskanje in elektronske različice priročnikov, prirejene za objavo na spletu.

 
Etbin Tratnik
e-pošta: etbin.tratnik(at)gov.si
5. 9. 2011 do 16. ure
11. 4. 2011

Nakup licenčne programske opreme za sodelovanje, ki razširja obstoječo programsko opremo delovnega mesta

  • popravek razpisne dokumentacije (.doc) / (.pdf)
    • razpisna dokumentacija (.doc) / (.pdf)

Ponudnik nam je 13. 4. 2011 in 14. 4. 2011 poslal opombo glede višine sredstev potrebnih za nakup licenc za Lotus Quicker in Lotus Connections. Skladno s prejeto opombo naročnik odgovarja:

 

Skladno z vašim vprašanjem smo ponovno pregledali razpisno dokumentacijo in ugotovili, da je bila pomotoma objavljena napačna različica razpisne dokumentacije.
V obrazcu 6 v razpisni dokumentaciji je pomotoma pod Sklop 1 ostala tudi točka 2 "Programska oprema IBM Lotus Connections for Domino Authorized User License + SW S&S 12", ki ni bila predvidena v prvi fazi vzpostavitve. Prav tako je pomotoma v razpisni dokumentaciji ostal drugi odstavek pod 1 - Obveznosti ponudnika na obrazcu 7.

Jure Baznik
e-pošta: jure.baznik(at)gov.si
22. 4. 2011 do 11. ure
17. 12. 2010

Izdelava projektne dokumentacije in tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijskega sistema za vodenje centralne evidence o malem delu (CEMD)

  • razpisna dokumentacija (.doc) (.pdf)
  • opis projekta in zahteve naročnika (.pdf)
 

Sabrina Urnaut (ZRSZ)

e-pošta: sabrina.urnaut(at)ess.gov.si

 

Urška Kovač Zlobko (MDDSZ)

e-pošta: urska.kovac-zlobko(at)gov.si 

10. 1. 2011 do 10. ure
25. 10. 2010

Kongresne storitve

 

Maja Pintar

telefon: 01 369 77 93

e-pošta: maja.pintar1(at)gov.si

29. 10. 2010
14. 10. 2010

Kongresne storitve

 

Maja Pintar

telefon: 01 369 77 93

e-pošta: maja.pintar1(at)gov.si

21. 10. 2010
8. 10. 2010

Nakup kompletov uporabniške zaščite

 
Nataša Perkman
e-pošta: natasa.perkman(at)gov.si
18. 10. 2010 do 10. ure
1. 10. 2010

Izdelava projektne in razpisne dokumentacije za izgradnjo in uvedbo informacijske podpore vodenja centralne evidence o malem delu

 

Sabrina Urnaut (Zavod RS za zaposlovanje)

e-pošta: sabrina.urnaut(at)ess.gov.si

Tone Furlan (Zavod RS za zaposlovanje)

e-pošta: tone.furlan(at)ess.gov.si

15. 10. 2010 do 10. ure

Glede na to, da smo prejeli več pobud za podaljšanje roka za oddajo ponudb, se je naročnik odločil, da se rok za oddajo ponudbe podaljša. V skladu z novim rokom, bo odpiranje ponudb 15. 10. 2010 ob 11. uri. Naročnik sprejema vprašanja glede javnega naročila do ponedeljka, 11. 10.2010, do 12. ure.

1. 10. 2010

Tiskarske storitve

 

Karmen Mitrovič

telefon: 01 369 77 91

e-pošta: karmen.mitrovic(at)gov.si

8. 10. 2010
28. 9. 2010

Zagotavljanje kongresih storitev za izvedbo prireditve ob podelitvi nagrad in priznanj na področju socialnega varstva in rejništva (10. 12. 2010)

 

Karmen Mitrovič

telefon: 01 369 77 91

e-pošta: karmen.mitrovic(at)gov.si

8. 10. 2010
15. 9. 2010

Oblikovanje, tisk in distribucija priročnika Varnost pri vzdrževalnih delih

 

Etbin Tratnik

telefon: 369 78 09

e-pošta: etbin.tratnik(at)gov.si

20. 9. 2010 do 14. ure

3. 9. 2010

Poziv k izpitu za koordinatorja obravnave v skupnosti na področju duševnega zdravja (.doc)
- prijavnica (.doc)
- izjava (.doc)

Katjuša Nadižar Habjanič

e-pošta: katjusa.nadizar-habjanic(at)gov.si

telefon : 01 369 77 52

15. 9. 2010

20. 8. 2010

Javni poziv za imenovanje zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja za leto 2010

(.pdf) in vloga za prijavo (.doc)

Marjeta Ferlan Istinič

telefon: 01 369 7762

e-pošta: marjeta.ferlan-istinic(at)gov.si

20. 9. 2010

27. 5. 2010

Obvestilo o izpitu za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja - prijavnica (.doc)

Katjuša Nadižar Habjanič

e-pošta: katjusa.nadizar-habjanic(at)gov.si

telefon : 01 369 77 52

4. 6. 2010 do 15. ure

27. 5. 2010

Obvestilo o izpitu za koordinatorja obravnave v skupnosti na področju duševnega zdravja (.doc) -

prijavnica

Katjuša Nadižar Habjanič

e-pošta: katjusa.nadizar-habjanic(at)gov.si

telefon : 01 369 77 52

4. 6. 2010 do 15. ure

8. 4. 2010Izbira izvajalca za nabavo svečanih poročnih map za mladoporočence v letu 2010 (.doc)

Danica Kramar

e-pošta: danica.kramar(at)gov.si,

Kadunc Igor

e-pošta: igor.kadunc(at)gov.si

telefon: 01 369 7500

faks: 01 369 7563

15. 4. 2010 do 12. ure
2. 3. 2010Enoletno podaljšanje vzdrževanja za licence mrežnega operacijskega sistema Novell Open Workgroup Suite za potrebe MDDSZ in CSD (.doc)Jurka Hočevar-Šarlah
e-pošta: jurka.hocevar-sarlah(at)gov.si
telefon: 01 369 7774
faks: 01 369 7833

9. 3. 2010 do 10.00 ure

26. 2. 2010Dobava materiala za tiskanje v letu 2010 (popravek poziva)

Tanja Podlipnik

e-pošta: tanja.podlipnik(at)gov.si

telefon: 01 369 7764

faks: 01 369 7833

8. 3. 2010 do 12.00 ure

4. 2. 2010

Spremljanje dela zastopnikov pravic oseb na področju duševnega zdravja v letu 2010 (.pdf)

 

Marjeta Ferlan Istinič

telefon: 01 369 7762

e-pošta: marjeta.ferlan-istinic(at)gov.si

 

Anja Koščak

telefon: 01 369 7788

e-pošta: anja.koscak@gov.si

10. 2. 2010 do 15.00 ure
4. 2. 2010

Izvedba izobraževanja za koordinatorje obravnave v skupnosti ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja v letu 2010 (poziv s prilogami - .doc)

 

Marjeta Ferlan Istinič

telefon: 01 369 7762

e-pošta: marjeta.ferlan-istinic(at)gov.si

 

Anja Koščak

telefon: 01 369 7788

e-pošta: anja.koscak@gov.si

10. 2. 2010 do 15.00 ure
13. 1. 2010

Poziv k izpitu za zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja (.pdf)

 

Marjeta Ferlan Istinič

telefon: 01 369 7762

e-pošta: marjeta.ferlan-istinic(at)gov.si

21. ali 28. 1. 2010 do 15. ure (glede na izpitni rok)
13. 1. 2010Dobava pisarniškega materiala v letu 2010 (.pdf)

Tanja Podlipnik

e-pošta: tanja.podlipnik(at)gov.si

telefonu št. 01/369-7764

faks: 01/369-7833

20. 1. 2010 do 12. ure

12. 1. 2010nakup in dobava strežnika: Sun SPARC Enterprise M4000, za potrebe DataGuarda (brez IAS) za aplikacijo ISCSD (.pdf)

Ljubomir Lekić

telefon: 01 369 7778

e-pošta: ljubo.lekic(at)gov.si

faks: 01 369 7833

15. 1. 2010 do 12. ure

30. 12. 2009Ponovni javni poziv za imenovanje kandidatov za izpitno komisijo za opravljanje izpita za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (.pdf)

Marjeta Ferlan Istinič

telefon: 01 369 7762

e-pošta: marjeta.ferlan-istinic(at)gov.si

9. 1. 2010
1. 12. 2009Opravljanje storitve prevoza funkcionarja (ministra oz. državnega sekretarja) in javnih uslužbencev v letu 2010 (.pdf)

Tanja Podlipnik

e-pošta: tanja.podlipnik(at)gov.si

telefonu št. 01/369-7764

faks: 01/369-7833

7. 12. 2009 do 12. ure
1. 12. 2009Opravljanje varnostno – receptorske službe v letu 2010 (.pdf)

Tanja Podlipnik

e-pošta: tanja.podlipnik(at)gov.si

telefonu št. 01/369-7764

faks: 01/369-7833

7. 12. 2009 do 12. ure
25. 11. 2009Izdelava TV spota s področja varnosti in zdravja pri delu (.pdf)

Jože Hauko

e-pošta: joze.hauko(at)gov.si

faks: 01/369-7830

11. 12. 2009 do 15. ure 
24. 11. 2009Oblikovanje in tiskanje priročnika »Varen začetek« z namenom ozaveščanja javnosti na področju varnosti in zdravja pri delu (.pdf)

Jože Hauko

e-pošta: joze.hauko(at)gov.si

faks: 01/369-7830

7. 12. 2009 do 12. ure
13. 10. 2009Nadgradnja strojne opreme in nakup programske opreme za virtualizacijo (.pdf)

Aleš Debevec

e-pošta: ales.debevec(at)gov.si

faks: 01/369-7833

19. 10. 2009 do 12. ure
5. 10. 2009

Kreativna in vsebinska zasnova javne kampanje boja proti delu in zaposlovanju na črno ter oblikovanje promocijskega materiala (.pdf, .doc)

 

Urška Kovač Zlobko  telefon: 01 369 7619

e-pošta: urska.kovac-zlobko(at)gov.si,

Aleksandra Tošič

telefon: 01 369 7659

e-pošta: aleksandra.tosic@gov.si

20. 10. 2009 do 12.00 ure
7. 10. 2009MDDSZ preklicuje objavo javnega povabila izobraževalnim institucijam za izvedbo usposabljanj mentorjev za potrebe izvajanja projektov v okviru programa aktivne politike zaposlovanjaDanilo Volgemut
e-pošta: danilo.volgemut(at)gov.si,
Maja Grašič
e-pošta: maja.grasic(at)gov.si
 
2. 10. 2009

Poziv k izpitu za koordinatorja obravnave v skupnosti na področju duševnega zdravja (.pdf)

 

Marjeta Ferlan Istinič

telefon: 01 369 7762

e-pošta: marjeta.ferlan-istinic(at)gov.si

14. 10. 2009 do 15.00 ure
2. 10. 2009Nakup in dobava licenc za potrebe varnostnega shranjevanja IBM Tivoli Storage Manager za MDDSZ ter podaljšanje licenčnine IBM Tivoli Storage Manager za CSD za štiri leta (.pdf)

Ljubomir Lekić

telefon: 01 369 7778

e-pošta: ljubo.lekic(at)gov.si

faks: 01 369 7833

14. 10. 2009 do 10.00 ure

25. 9. 2009

Dobava in montaža opreme za CSD Ruše (vabilo: pdf.) (oprema: pdf.)

Višnja Delak

telefon: 01 369 79 04

e-pošta: visnja.delak1(at)gov.si

2. 10. 2009 do 10. ure

16. 8. 2009

Javni poziv za imenovanje kandidatov za izpitno komisijo za opravljanje izpita za koordinatorja obravnave v skupnosti (.pdf)

Barbara Starič Strajnar

telefon: 01 369 77 49,

e-pošta: barbara.staric-strajnar(at)gov.si 

Marjeta Ferlan Istinič

telefon: 01 369 77 62,

e-pošta: marjeta.ferlan-istinic(at)gov.si

25. 9. 2009

16. 8. 2009

Javni poziv za imenovanje kandidatov za izpitno komisijo za opravljanje izpita za zastopnika pravic oseb na področju duševnega zdravja (.pdf)

Barbara Starič Strajnar

telefon: 01 369 77 49,

e-pošta: barbara.staric-strajnar(at)gov.si 

Marjeta Ferlan Istinič

telefon: 01 369 77 62,

e-pošta: marjeta.ferlan-istinic(at)gov.si

25. 9. 2009

5. 8. 

2009

Dobava in montaža opreme za CSD Logatec (vabilo: pdf.) (oprema: pdf., xls.) (prilogi: pdf., pdf.)

Tomo Brezovar

telefon: 01 369 79 00, e-pošta: tomo.brezovar(at)gov.si

21. 8. 2009 do 10. ure

21. 7. 2009

Redno vzdrževanje vojnih grobišč v UE Ljubljana v letu 2009 (.pdf)

Gregor Ivanušič 

e-pošta: gregor.ivanusic(at)gov.si, faks: 01 369 78 85

Marko Štrovs

e-pošta: marko.strovs(at)gov.si, faks: 01 369 78 85

10. 8. 2009 do 13. ure

13. 7. 2009

Izvedba izobraževanja za koordinatorje obravnave v skupnosti  ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja (.pdf

 

Pogodba o opravljanju izobraževanja koordinatorjev obravnave v skupnosti ter za zastopnike pravic na področju duševnega zdravja (.pdf)

 

obvestilo o izbiri ponudnika izobraževanja (.pdf)

Barbara Starič Strajnar

telefon: 01 369 77 49,

e-pošta: barbara.staric-strajnar(at)gov.si 

Marjeta Ferlan Istinič

telefon: 01 369 77 62,

e-pošta: marjeta.ferlan-istinic(at)gov.si

5. 8. 2009 do 15. ure

24. 7. 2009

Opravljanje strokovnega in finančnega nadzora pri gradnji in zunanji ureditvi Centra starejših Hodoš (.pdf)

Tomo Brezovar

telefon: 01 369 79 00, e-pošta: tomo.brezovar(at)gov.si

4. 8. 2009 do 10. ure

23. 4. 2009

Raziskovalna naloga Stanje in trendi v tujini na področju vključujočega bivanja za invalide

(.pdf) (.doc)

Aleksandra Tabaj

telefon: 01 369 75 60, faks: 01 369 75 64, e-naslov: aleksandra.tabaj(at)gov.si

30. 4. 2009 do 9. ure

23. 4. 2009

Raziskovalna naloga Uporaba Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti/invalidnosti in zdravja za odločanje o pravicah invalidov

(.pdf) (.doc)

Aleksandra Tabaj

telefon: 01 369 75 60, faks: 01 369 75 64, e-naslov: aleksandra.tabaj(at)gov.si

30. 4. 2009 do 9. ure

23. 4. 2009

Izvedba raziskovalne naloge z naslovom Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev

(.pdf) (.doc)

Tanja Oberski

telefon: 01 369 75 71, faks: 01 369 75 63, e-naslov: tanja.oberski(at)gov.si

5. 5. 2009 do 12. ure

23. 4. 2009

Vnos popravkov, delno oblikovanje in tiskanje priročnika »Prenehajte s tem hrupom!« (2. ponatis)

(.pdf) (.doc)

Vladka Komel

e-naslov: vladka.komel(at)gov.si, faks: 01 369 78 30

Etbin Tratnik

e-naslov: etbin.tratnik(at)gov.si, faks: 01 369 78 30

8. 5. 2009 do 13. ure

8. 5. 2009

Opravljanje strokovnega in finančnega nadzora pri GOI delih obnove Zavoda Hrastovec–Trate – 2. faza (rekonstrukcija trakta B)

(.pdf)

Tomo Brezovar

telefon: 01 369 79 00, e-naslov: tomo.brezovar(at)gov.si

15. 5. 2009 do 10. ure

12. 5. 2009

Izvedba revizije dveh modulov informacijskega sistema centrov za socialno delo

(.pdf)

Matija Stele
telefon: 01 369 78 44 (do 13. 5. 2009 do 13. ure), faks: 01 369 78 33, e-naslov: matija.stele(at)gov.si

15. 5. 2009 do 10. ure

18. 5. 2009

Dobava osebnega vozila za prevoz varovancev

(.pdf)

Tomo Brezovar

telefon: 01 369 79 00, e-naslov: tomo.brezovar(at)gov.si

26. 5. 2009 do 10. ure

20. 5. 2009

Obnova večnamenskega prostora, dobava opreme ter obnova z zamenjavo opreme v mansardi, zamenjava stopniščne ograje in postavitev zunanje ograje v VDC Tolmin

 

Tomo Brezovar

telefon: 01 369 79 00, e-naslov: tomo.brezovar(at)gov.si

29. 5. 2009 do 10. ure

22. 5. 2009

Izvedba raziskovalne naloge z naslovom Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev

(.pdf) (.doc)

Tanja Oberski

telefon: 01 369 75 00, faks: 01 369 75 63, e-naslov: tanja.oberski(at)gov.si

27. 5. 2009 do 12. ure

11. 6. 2009

Obnova večnamenskega prostora, dobava opreme ter obnova z zamenjavo opreme v mansardi, zamenjava stopniščne ograje in postavitev zunanje ograje v VDC Tolmin

 

Tomo Brezovar

telefon: 01 369 79 00, e-naslov: tomo.brezovar(at)gov.si

22. 6. do 10. ure

30. 6. 2009

Dobava in montaža opreme za DSO Preddvor - enota Naklo (.pdf) (priloga: .pdf) (specifikacija: .xls)

Tomo Brezovar

telefon: 01 369 7900,

faks: 01 369 7918,

e-naslov: tomo.brezovar(at)gov.si

17. 7. 2009 do 10. ure

30. 6. 2009

Dobava in montaža opreme za ZUDV Dornava - enota VDC Ormož (.pdf) (specifikacija: .xls)

Tomo Brezovar

telefon: 01 369 7900,

faks: 01 369 7918,

e-naslov: tomo.brezovar(at)gov.si

17. 7. 2009 do 10. ure