Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRISTOJNOSTI

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je  pristojno za naloge, ki se nanašajo na:

 • položaj, pravice in obveznosti delavcev pri delu in iz dela
 • sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • kolektivne pogodbe 
 • politiko zaposlovanja doma in v tujini
 • preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
 • zavarovanje za čas brezposelnosti
 • položaj in celovito družbeno varstvo invalidov, mladine, otrok in družine
 • štipendiranje in poklicno izobraževanje
 • varnost pri delu
 • družinsko in demografsko politiko
 • socialno varstvo in socialno skrbstvo
 • družbeno pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva
 • položaj žensk ter zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških
 • usposabljanje otrok z motnjami v razvoju in varstvo oseb, ki ne morejo same skrbeti zase
 • varstvo in pravice vojnih veteranov, vojnih invalidovin in žrtev vojn
 • obnovo in vzdrževanje grobov in grobišč vojnih veteranov in žrtev vojn.

 

 

Normativni program dela: