Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru svojih pristojnosti, na podlagi veljavnih predpisov, pri svojem delu obdeluje tudi informacije o posameznikih, ki veljajo za osebne podatke.

 

Obdelava osebnih podatkov pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje;

 

Skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba o varstvu podatkov) mora ministrstvo imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

 

Naloge pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, kot jih določa 39. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov, so predvsem svetovalno-nadzorne narave in obsegajo:

  • obveščanje upravljavca ali obdelovalca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim o njihovih obveznostih v skladu z določbami prava Unije ali prava države članice o varstvu podatkov;
  • spremljanje skladnosti z določbami prava Unije ali prava države članice o varstvu podatkov in politikami upravljavca ali obdelovalca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem osebja, vključenega v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
  • svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje njenega izvajanja v skladu s členom 35 Splošne uredba o varstvu podatkov;
  • sodelovanje z nadzornim organom;
  • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem iz člena 36 Splošne uredbe o varstvu podatkov, in, kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov ni odgovorna za zagotavljanje skladnosti z določbami prava Unije ali prava države članice o varstvu podatkov, pač pa sta upravljavec in obdelovalec tista, ki morata dokazati, da obdelava poteka v skladu z prej navedenimi določbami.

 

V Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sta za področje varstva osebnih podatkov pooblaščena 
 
Mitja Pušnar, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov,

 

ter

 

Igor Karnet, namestnik pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
 
V stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ali njegovim namestnikom lahko stopite vedno, ko imate vprašanje s področja osebnih podatkov, ki jih o vas obdeluje ministrstvo, in sicer v času uradnih ur ministrstva

  • osebno na naslovu Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana,
  • ali preko telefonske številke (01) 369 77 77,
  • oziroma kdarkoli preko e-pošte dpo.mddsz(at)gov.si

Več o svojih pravicah si lahko preberete tudi na spletni strani TiODLOČAŠ.si oz. na spletni strani Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, ki je v vlogi nadzornega organa pristojen za nadzor in prijavo kršitev s področja varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji:

 

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana

 

Telefon: (01) 230 97 30
Faks: (01) 230 97 78
E-pošta: gp.ip(at)ip-rs.si
Prijava kršitev: navodila in obrazec