VODSTVO

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak

 

Dr. Anja Kopač Mrak  se je rodila 4. aprila 1974 v Kranju, kjer je tudi dokončala gimnazijo. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede, program sociologija – smer kadrovski menedžment. Del obveznosti podiplomskega mednarodnega študija »Analiza evropske socialne politike« je opravila na Univerzi v Bathu, v Veliki Britaniji. Leta 2004 je doktorirala s področja socialne politike, kjer je obravnavala vprašanja, povezana z reformo socialne države.

 

Od leta 1998 je zaposlena na Fakulteti za družbene vede, sprva kot mlada raziskovalka in kasneje kot raziskovalka v Centru za proučevanje organizacij in človeških virov. Sodelovala je pri številnih domačih in mednarodnih projektih s področja socialne politike, politike zaposlovanja in upravljanja človeških virov, tudi kot vodja mednarodnega raziskovalnega tima. Bila je članica mednarodnih raziskovalnih mrež (COST A13, RECWOWE) in pred nastopom funkcije državne sekretarke decembra 2008 tudi nacionalna ekspertka EU za področje pokojnin. Na področju evropske socialne politike je opravila številne evalvacije nacionalnih socialnih politik in politik zaposlovanja, predvsem s področja zaposlovanja brezposelnih oseb, usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti ter vseživljenjskega učenja.

 

Je docentka za področje sociologije in predavateljica na Fakulteti za družbene vede. Tam predava Sociologijo socialne politike, Evropsko socialno politiko ter sodeluje pri izvedbi predmeta Delovno in socialno pravo.  Je avtorica številnih znanstvenih del s področja socialne politike in politike zaposlovanja, med drugim tudi knjige z naslovom »Aktivacija – obrat v socialni politiki«.

 

V obdobju 2008-2012 je bila državna sekretarka. Zadnje leto in pol je vodila ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V tem obdobju je skupaj s sodelavci uspešno vodila številne projekte s področja pravne varnosti delavcev, socialne varnosti in zaposlovanja.

 

Velja za odločno zagovornico enakih možnosti. Je mati dveh otrok in živi v Domžalah.


Državni zbor je dr. Anjo Kopač Mrak 18. 9. 2014 ponovno imenoval za ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

 

DRŽAVNI SEKRETAR DEJAN LEVANIČ

 

Dejan Levanič se je rodil 9. maja 1981 na Ptuju, kjer je tudi dokončal gimnazijo. Diplomiral je na Filozofski fakulteti v Mariboru kot profesor sociologije in filozofije. V času študija je bil aktiven član ŠOU Maribor. Šolanje danes nadaljuje na podiplomskem študiju na Fakulteti za družbene vede.

 

Po diplomi se je kot pripravnik zaposlil v kadrovski službi podjetja Talum d. d. Kidričevo, leta 2008 pa je bil izvoljen za poslanca v Državni zbor RS. V Državnem zboru je bil član odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, član odbora za šolstvo, kulturo, šport in mladino ter član odbora za zunanjo politiko. Bil je tudi predsednik pododbora za mladino in predsednik skupine prijateljstva z ZDA in Brazilijo. Funkcijo poslanca je opravljal do konca leta 2011, potem pa se je ponovno zaposlil v podjetju Talum d. d., Kidričevo, kjer je opravljal delo svetovalca za odnose z javnostmi. Od 1. 4. 2013 je opravljal funkcijo državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Je oče dveh otrok in živi na Ptuju. Prosti čas rad posveča svoji družini, prijateljem in ljudem, ki potrebujejo pomoč. 

 
Vlada RS je Dejana Levaniča 18. 9. 2014 ponovno imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

 

 

 

DRŽAVNA SEKRETARKA MARTINA VUK

 

Martina Vuk se je rodila 22. aprila 1979. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica.


V času študija je bila štipendistka Vlade RS, zato se je po diplomi zaposlila na Ministrstvu za šolstvo in šport v sektorju za izobraževanje odraslih. Med letoma 2006 in 2010 je bila zaposlena na Ministrstvu za javno upravo, kjer je sodelovala pri pogajanjih s sindikati javnega sektorja in implementaciji novega plačnega sistema. Bila je tudi članica Komisije za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor.


Zadnja štiri leta je bila zaposlena na stranki SD in v Državnem zboru RS kot strokovna sodelavka poslanske skupine, zadolžena predvsem za področja dela, družine, socialnih zadev in invalidov ter zdravja. Dodobra je spoznala zakonodajni postopek in usklajevanje zakonov. Petnajst let je aktivno delovala na mladinski sceni tako v Sloveniji kot v tujini. Bila je tudi podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije. Sodelovala je z različnimi nevladnimi organizacijami, predvsem na področju človekovih pravic in enakih možnosti ter kot certificirana trenerka Sveta Evrope za človekove pravice.


Živi v Ljubljani s partnerjem in dvema predšolskima otrokoma.

 

Vlada RS je Martino Vuk 18. 9. 2014 ponovno imenovala za državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.