Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TEME IN PROJEKTI

Reorganizacija centrov za socialno delo

Glavni namen reorganizacije je izboljšanje storitev za uporabnike.  Z reorganizacijo želimo poenotiti delovanje CSD -jev, poenotiti upravne postopke, pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, omogočiti več časa za strokovne naloge, vzpostaviti skupne službe, povečati učinkovitost in kakovost dela, izboljšati dostopnost storitev in razviti nove oblike strokovnega dela. Koristi od reorganizacije naj bi imeli uporabniki kot tudi zaposleni.

Stop birokraciji

Za kakovostno izvajanje javnih storitev je bistvenega pomena regulacijski okvir, v katerem lahko gospodarstvo učinkovito deluje. Jasna zakonodaja pa je pogoj, da imajo podjetja prijazno okolje za poslovanje.

Kdo mi jemlje prihodnost

Siva ekonomija znižuje kakovost šolanja naših otrok in jim jemlje možnosti.

 

Siva ekonomija je:

  • vsaka neprijavljena ali napačno prijavljena proizvodnja, storitev, zaposlenost in drugi neprijavljeni dohodki v okviru redne ali legalne dejavnosti;
  • vsako neprijavljeno delo, ki obsega zaposlitve in plačila, ki niso prijavljeni zaradi izogibanja plačila davkov in prispevkov in
  • vsak neprijavljen ali premalo prijavljen promet ter vsaka opravljena storitev brez izdanega računa.

V širši okvir sive ekonomije sodijo še plačilna nedisciplina in črne gradnje.

ZERO – Zmanjševanje energetske revščine občanov

Z brezplačnimi energetskimi nasveti do nižjih položnic.


Eko sklad je zgodaj jeseni 2016 ponovno zagnal projekt zmanjševanja energetske revščine občanov-ZERO! V okviru projekta ponuja brezplačen obisk na domu z nasvetom svetovalca mreže ENSVET ter brezplačnim paketom za zmanjševanje porabe energije v domu. 


Ob obisku na domu energetski svetovalec izvede ustrezne meritve in izračune, na podlagi katerih svetuje, kako zmanjšati rabo energije in vode in s tem stroške. Poleg nasveta svetovanci prejmejo tudi paket enostavnih naprav za zmanjšanje rabe energije in vode (varčne sijalke, podaljški za elektriko s stikalom za izklop, varčevalni nastavki za pipo in tuš, tesnila za okna itd.).