Skoči na vsebino

TEME IN PROJEKTI

Reorganizacija centrov za socialno delo

Glavni namen reorganizacije je izboljšanje storitev za uporabnike.  Z reorganizacijo želimo poenotiti delovanje CSD -jev, poenotiti upravne postopke, pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, omogočiti več časa za strokovne naloge, vzpostaviti skupne službe, povečati učinkovitost in kakovost dela, izboljšati dostopnost storitev in razviti nove oblike strokovnega dela. Koristi od reorganizacije naj bi imeli uporabniki kot tudi zaposleni.

Stop birokraciji

Za kakovostno izvajanje javnih storitev je bistvenega pomena regulacijski okvir, v katerem lahko gospodarstvo učinkovito deluje. Jasna zakonodaja pa je pogoj, da imajo podjetja prijazno okolje za poslovanje.

Leto 2015 je razglašeno za evropsko leto za razvoj. Evropsko leto za razvoj (ELR2015) bo potekalo pod sloganom "Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost". Cilj projekta je informirati državljane EU o razvojnem sodelovanju  in politikah na tem področju ter  spodbuditi njihovo aktivno zanimanje za razvojno sodelovanje.

Več...

Expo Milano 2015

Slovenija na svetovni razstavi Expo Milano 2015.

Evropski teden mobilnosti
Od 16. do 22. septembra 2014 bo potekal Evropski teden mobilnosti (ETM). Vabimo vas, da skupaj razmislimo, kaj bi lahko naredili za zdravje in okolje z izboljšanjem potovalnih in gibalnih navad.

Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih, t.i. PIAAC

Z raziskavo želimo izvedeti, katere dejavnosti, povezane z branjem, razumevanjem in pisanjem sporočil, uporabo računalnika in drugih sodobnih pripomočkov, opravljajo odrasli v vsakdanjem življenju in kako uspešni so pri tem.

Kdo mi jemlje prihodnost

Siva ekonomija znižuje kakovost šolanja naših otrok in jim jemlje možnosti.

 

Siva ekonomija je:

  • vsaka neprijavljena ali napačno prijavljena proizvodnja, storitev, zaposlenost in drugi neprijavljeni dohodki v okviru redne ali legalne dejavnosti;
  • vsako neprijavljeno delo, ki obsega zaposlitve in plačila, ki niso prijavljeni zaradi izogibanja plačila davkov in prispevkov in
  • vsak neprijavljen ali premalo prijavljen promet ter vsaka opravljena storitev brez izdanega računa.

V širši okvir sive ekonomije sodijo še plačilna nedisciplina in črne gradnje.