Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EL2012

 

 

 

Osnovne informacije

Ambasadorji

EL 2012

Pobude in dobre prakse

Koledar dogodkov - aktivnostiKontaktRazpis

 

 

Vas skrbi starost? In vaše mesto v družbi, ko jih boste imeli šestdeset, sedemdeset, osemdeset? 

 

Življenje je bogato tudi po šestdesetem in tudi družba se vse bolj zaveda, kako dragocen je lahko prispevek starejših. Prav o tem govori pojem aktivno staranje:da lahko polno živimo ter v službi, doma in v družbi veliko prispevamo, tudi ko se postaramo.

 

Od tega bomo imeli korist mi sami in družba kot celota.

  

 


Leto 2012 je evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami in priložnost za razmislek o možnostih, ki jih prinaša dejstvo, da se naša življenjska doba daljša.

 

AKTIVNO STARANJE = ostati delovno aktiven in predajati izkušnje = ostati družbeno aktiven = živeti čim bolj zdravo in zadovoljno življenje = SOLIDARNOSTNA VEZ MED GENERACIJAMI    

Osnovne informacije

 

Leto 2012 je evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami in priložnost za razmislek o tem, da se življenjska doba evropskih prebivalcev daljša ter o številnih priložnostih, ki jih to prinaša.
 
Evropsko leto 2012 predstavlja odziv Evropske unije in držav članic na demografske spremembe in zasleduje idejo starosti  prijazne Evrope na temeljih vizije družbe vseh starosti. Pri tem pa se vse bolj krepi prepričanje, da se rešitev, povezanih z demografskimi spremembami, ne sme iskati parcialno, le zgolj za posamezno generacijo, temveč je vse bolj prisotna ideja sodelovanja in solidarnosti med generacijami. 

 
Za povojno generacijo, ki je že v pokoju, ali pa se začenja upokojevati , aktivno staranje pomeni:

  • da lahko dlje časa ostane delovno aktivna in predaja izkušnje,
  • da ostane družbeno aktivna in sodeluje tudi z drugimi generacijami,
  • da živi karseda zdravo in zadovoljno življenje.

Politika, nevladne organizacije, stroka in vsi ostali socialni partnerji pa morajo skrbeti za prilagajanje novim demografskim razmeram na različnih področjih, kot so zaposlovanje, pokojninski sistemi, zdravstveno varstvo, socialna varnost, izobraževanje odraslih, prostovoljstvo, stanovanjska politika, informacijska družba, promet itd.

 

V Evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 preidimo od besed k dejanjem!

  • VABILO K IZPOLNITVI ANKETE
    Inštitut RS za socialno varstvo za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve spremlja uresničevanje aktivnosti evropskega leta v Sloveniji. Eden izmed ciljev evropskega leta je med drugimi tudi povečanje splošne ozaveščenosti o tematiki aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti.  Da bi ugotovili v kolikšni meri je ta cilj dosežen, vas vljudnonaprošamo, da izpolnite naslednjo anketo: Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012.

 

Ambasadorji evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti

 

Ambasadorji Evropskega leta:

 

Vloga nacionalnega ambasadorja evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 je častna funkcija. Ambasador evropskega leta 2012 je ugledna in prepoznavna oseba v slovenskem okolju. S svojim sedanjim in preteklim delovanjem je lahko vzgled ukrepom in aktivnostim, ki prestavljajo ključne teme Evropskega leta 2012.
 

Glavne dejavnosti nacionalnih ambasadorjev in ambasadork Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 so:

  • sodelovanje na izbranih dogodkih, vezanih na Evropsko leto 2012 (okrogle mize, konference, predavanja...) na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju,
  • razširjanje sporočila Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 s pomočjo medijev, ambasadorji in ambasadorke so namreč ljudje, ki s svojim delovanjem privlačijo medije in javnost in so lahko za zgled mnogim drugim,
  • sodelovanje s lastnimi pobudami za doseganje ciljev Evropskega leta 2012.

 


 

KOLEDAR DOGODKOV - AKTIVNOSTI

Kontakt

Nacionalni kordinator Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 - Aleš Kenda, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za socialne zadeve. Kontakt: ales.kenda(at)gov.si, tel. 01 369 7786

 

Namestnica nacionalnega kordinatorjaEvropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 - mag. Magda Zupančič, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za trg dela in zaposlovanje. Kontakt: magda.zupancic(at)gov.si, tel. 01 369 7631

 Zaključni dogodek Evropskega leta 2012 – Mednarodna konferenca medgeneracijska solidarnost in staranje

 

Zaključni dogodek Evropskega leta 2012 je bila mednarodna konferenca, organizirana 5. 11. 2012 na Brdu pri Kranju pod nazivom Medgeneracijska solidarnost in staranje.  Zaradi proračunskih omejitev je bila zaključna konferenca združena s konferenco ob 20 letnici Inštituta Antona Trstenjaka, posvečeno Mariji Kržič ter konferenco v okviru projekta Central Ageing Platform for an Ageing Society. Konferenco je organiziral in izvedel Inštitut Antona Trstenjaka v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, pri oblikovanju programa pa je sodelovalo tudi Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Na konferenci so sodelovali predstavniki političnega in družbenega življenja; predsednik RS  dr. Danilo Türk, minister za delo, družino in socialne zadeve, mag. Andrej Vizjak, minister za zdravje, Tomaž Gantar, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Mojca Škrinjar, predsednik AGE Platform Europe Marjan Sedmak, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Nataša Goršek Mencin. Na konferenci je sodelovala tudi pesnica in ambasadorka Evropskega leta 2012 Neža Maurer.


Na konferenci so kot plenarni govorci sodelovali   dr. Vladimir Špidla, nakdanji Evropski komisar za zaposlovanje in socialo, dr. Teresa Almeida Pinto, predsednica združenja za medgeneracijsko valorizacijo in aktivni razvoj (VIDA) in dr. Asghar Zaidi, direktor raziskav pri Evropskem centru za socialno politiko blaginje in raziskave na Dunaju ter višji znanstveni sodelavec v Centru za analize socialne izključenosti na London School of Economics v Veliki Britaniji. Sodelavci Inštituta Antona Trstenjaka so predstavili glavne izsledke iz raziskave ,,Potrebe, zmožnosti in stališča starejših prebivalcev Slovenije''.


Sledil je Pregled dejavnosti Slovenije v Evropskem letu 2012. V Poročilu predstavnikov generacij so svoje poglede na staranje in medgeneracijsko solidarnost podali predstavniki vseh treh generacij, Sara Berglez Zajec, predstavnica mlade generacije, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, predstavnica srednje generacije in Boris Janez Bregant, predstavnik starejše generacije. V nadaljevanju konference je bil podrobneje predstavljen projekt načrtovanja strategije staranja v Srednji Evropi - Central European Ageing Platform. Ob zaključku konference je program celotne konference povzel dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka, zaključke in usmeritve za prihodnost pa je podala Patricija Čular, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
V preddverju Kongresnega centra se je s plakati predstavilo 17 različnih organizacij. Vsi prejeti primeri dobrega medgeneracijskega sodelovanja pa so bili predstavljeni s ppt predstavitvijo, ki se je predvajala v dvorani 15 minut pred začetkom prireditve in med obema odmoroma.
 
Konferenca se je zaključila z mislijo, da je treba polet in sinergijo, ki je nastala v okviru Evropskega leta 2012 izkoristiti tudi v prihodnjih letih. Vsi deležniki naj tudi v prihodnje nadaljujejo oz. pospešijo aktivnosti povezane z odzivi na demografske spremembe na osnovi usmeritev aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Pri tem je zaželeno, da se sklepajo sodelovanja, povezave in zavezništva med različnimi deležniki s skupnim ciljem ustvariti vsem starostim prijazno Evropo 2020.


Podan je bil tudi predlog, da bi se mandat Nacionalnemu odboru  Evropskega leta 2012 podaljšal. Misel s konference je bila tudi, da so cilji Evropskega leta 2012 univerzalni in naj zato opogumijo vse generacije k bolj zdravemu in aktivnemu življenju, daljši zaposlitveni aktivnosti, večji socialni vključenosti, prostovoljstvu in solidarnosti med generacijami.