SUBVENCIJA PREVOZA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE

Po subvencijo prevoza za dijake in študente ne več na centre za socialno delo pač pa k prevozniku


Z novim šolskim in študijskem letom 2012/2013 se uveljavlja nov način subvencioniranja prevoza dijakov in študentov. Konec julija je namreč začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prevozih v cestnem prometu, ki razveljavlja vse določbe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se nanašajo na subvencijo prevoza za dijake in študente.

 

To pomeni, da  subvencija  prevoza za dijake in študente NI več ena od pravic iz javnih sredstev in torej o njej centri za socialno delo NE  bodo več odločali.  Po novem, torej že za šolsko/študijsko leto 2012/2013 bodo dijaki in študentje subvencijo prevoza od 20. avgusta dalje lahko uveljavljali pri prevoznikih.  Do subvencije prevoza bodo po novem upravičeni VSI dijaki in študentje ne glede na njihov gmotni položaj. 

 

VSE DIJAKE IN ŠTUDENTE OBVEŠČAMO, DA NAJ VLOG ZA SUBVENCIJO PREVOZA NE VLAGAJO NA CENTRIH ZA SOCIALNO DELO, PAČ PA PRI IZVAJALCU SUBVENCIONIRANEGA PREVOZA

 

Vzorec vloge bo po 20. 8. 2012 dostopen na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor (www.mzip.gov.si), na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (www.mizks.gov.si), na spletnih straneh izvajalcev prevozov in na prodajnih mestih izvajalcev prevozov. Subvencionirane mesečne vozovnice za mesec september bo tako mogoče kupiti že v zadnjem tednu meseca avgusta.

 

 

>>>Več informacij...