Skoči na vsebino

PRISPEVEK K PLAČILU DRUŽINSKEGA POMOČNIKA

 

(Začetek uporabe 1. 1. 2012)

 

Invalidna oseba, ki ji vso potrebno pomoč nudi družinski pomočnik, in njeni zavezanci za preživljanje lahko uveljavljajo določitev prispevka k plačilu pravice družinskega pomočnika skladno z merili Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev na način, ki velja za doplačilo storitve pomoč družini na domu.

Več o družinskem pomočniku....