Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

 

Število vključenih v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

ŠTEVILO VKLJUČENIH

PO LETIH

STATUS IZVAJALCA

vzajemni pokojninski skladi

(5 + 1)

pokojninske družbe 

(3)

zavarovalnice 

(3)

SKUPAJ

31. 12. 2014249.066129.724111.073489.881
30. 9. 2014248.179128.813111.020488.012
30. 6. 2014247.909130.228111.903490.040
31. 3. 2014247.479130.685113.493491.657
31.12.2013249.153132.120112.724495.894**
30. 9. 2013249.292133.081113.518495.894
30. 6. 2013250.031132.298114.449496.829
31. 3. 2013250.265134.412115967500.644
31. 12. 2012251.712138.953117.349508.014
30. 9. 2012251.597139.405119.577510.579
30. 6. 2012252.604143.147121.171516.922
31. 3. 2012254.342146.249125.343525.934
31. 12. 2011257.700153.435126.626537.761
30. 9. 2011256.361153.429127.132536.922
30. 6. 2011255.128154.520127.355537.003
31. 3. 2011254.091159.425127.912541.428
31. 12. 2010254.068159.199128.197541.464
30. 9. 2010251.758157.462127.824537.044
30. 6. 2010250.668156.735127.635535.058
31. 3. 2010248.948155.679127.519532.146

31. 12. 2009

247.482

154.976

126.817

529.275

30. 9. 2009

245.026

153.356

124.716

523.098

30. 6. 2009

243.670

152.622

125.928

522.220

31. 3. 2009

241.527

151.616

126.435

519.578

31. 12. 2008

239.433

150.251

125.448

515.132

30. 9. 2008

239.433

147.657

123.512

507.292

30. 6. 2008

234.747

148.247

120.327

503.366

31. 3. 2008

232.596

145.790

118.913

497.299

31. 12. 2007

231.396

142.658

117.012

491.066

30. 11. 2006

219.292

232.466 

451.758

30. 6. 2004

195.138*

143.443

38.349

376.930

31. 12. 2003

36.573

130.702

43.188

210.463

31. 12. 2002

31.539

103.760

37.745

173.044

31. 12. 2001

15.905

65.990

00

81.895

 

* Velik dvig števila zavarovancev gre predvsem na račun vključitve prek 156.585 javnih uslužbencev, ki so vključeni v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje od 1. avgusta 2003 na podlagi Zakona o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/2003).

 

** To pomeni, da je v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 60,05 % zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (824.248 zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja).

 

 

Dodatno pokojninsko zavarovanje – december 2014:

 

V dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo v mesecu decembru 2014, po zadnjih podatkih s katerimi razpolagamo, vključenih 489.881 zavarovancev (v primerjavi s septembrom 2014 488.012). To pomeni, da je v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 58,92 % zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (831.376 zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja).

 

Kot je že bilo rečeno, je v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 489.881 zavarovancev in sicer:

 • vzajemni pokojninski skladi: 249.066
 • pokojninske družbe: 129.742
 • zavarovalnice: 111.073

 

Trenutno je 12 pokojninskih skladov dodatnega zavarovanja in sicer:

 • vzajemni pokojninski skladi: 5 odprtih
 • 1 zaprti za javne uslužbence
 • pokojninske družbe: 3
 • zavarovalnice: 3

 

Vzajemni pokojninski skladi:

1.                 Kapitalski vzajemni pokojninski sklad; MODRA ZAVAROVALNICA, d.d.

2.                 LEON 2; GENERALI ZAVAROVALNICA, d.d.

3.                  OVPS BANKE KOPER; BANKA KOPER, d.d.

4.                 A III vzajemni pokojninski sklad; ABANKA VIPA, d.d.

5.                 DELTA; PROBANKA, d.d.

6.                 Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence; MODRA ZAVAROVALNICA, d.d.

 

Pokojninske družbe:

7.                 Moja naložba, pokojninska družba, d.d.

8.                 Pokojninska družba A, d.d.

9.                 Skupna pokojninska družba, d.d.

 

Zavarovalnice:

10.             Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.

11.             Zavarovalnica Triglav, d.d.

12.             Prva osebna zavarovalnica, d.d.

 

 

Število zavarovancev po pokojninskih družbah:

 • Moja naložba, pokojninska družba, d.d.           31.203
 • Pokojninska družba A, d.d.                               40.328
 • Skupna pokojninska družba, d.d.                      58.211
 • SKUPAJ                                                          129.742

 

Število zavarovancev po zavarovalnicah:

 • Adriatic Slovenica, zavarovalna družba, d.d.     2.467
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.                               33.398
 • Prva osebna zavarovalnica, d.d.                        75.208
 • SKUPAJ                                                          111.073

 

Število zavarovancev po vzajemnih pokojninskih skladih:

 • KVPS                                                                  27.609
 • LEON 2                                                                4.504
 • BANKA KOPER                                                 5.181
 • A III                                                                      1.978
 • DELTA                                                                 2.449
 • ZVPSJU                                                            207.345
 • SKUPAJ                                                           249.066

 

Število članov oziroma zavarovancev, ki v mesecu decembru 2014 niso vplačevali premije dodatnega pokojninskega zavarovanja (sredstva so imeli v zadržanju ali v mirovanju) je znašalo 79.263. Število zavarovalnih polic kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je 471.519 število zavarovalnih polic individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa 18.362.

 

Po zadnjih podatkih je preko pokojninskih družb in zavarovalnic v pokojninski načrt vključenih 4.611 delodajalcev, preko vzajemnih pokojninskih skladov pa 595, kar skupaj znaša 5.206 delodajalcev.

 

 

Število sredstev (v 1.000 EUR):

 • zavarovalnice                                     446.096 EUR
 • pokojninske družbe                            527.159 EUR
 • vzajemni pokojninski skladi              948.180 EUR
 • SKUPAJ                                          1.921.435 EUR

 

Povprečna mesečna premija na zavarovanca[1]

 • Zavarovalnice (bruto premija)                 28,77 EUR
 • Pokojninske družbe (bruto premija)        38,39 EUR
 • Vzajemni skladi (čista premija)              16,97 EUR (brez ZVPSJU 60,46 EUR)

 

 


[1] Za zavarovalnice in pokojninske družbe je prikazana povprečna vplačana bruto premija na zavarovanca v obdobju 1.1.2014 – 31.12.2014, za vzajemne pokojninske sklade pa je prikazana vplačana povprečna čista premija na člana v letu 2014.

 

Več o dodatnem pokojninskem zavarovanju...