Skoči na vsebino

PREŽIVNINE

PREŽIVNINE/ 17. 11. 2017

 

 

1. Število in višina preživnin glede na akt o določitvi preživnine:

AKT, S KATERIM JE
DOLOČENA PREŽIVNINA

ŠTEVILO
PREŽIVNIN

 

Najvišja

Povprečna

 

dogovor na centru za socialno delo

9.088

813,13

112,40

 

sodna poravnava

43.763

1.582,50

140,49

 

sodba o določitvi preživnine

13.492

3.000,00

149,59

 

izvršljivi notarski zapis

3.528

1.082,17

42,97

 

SKUPAJ

69.871

POVPREČNA VIŠINA

133,66

 

 

 

2. Število preživnin po razredih, glede na višino preživnine

VIŠINA PREŽIVNINE (v EUR)

ŠTEVILO PREŽIVNIN

do 20

2.170

od 20 do 40

1.825

od 40 do 60

3.929

od 60 do 80

4.911

od 80 do 120

20.935

od 120 do 200

25.679

od 200 do 400

9.697

nad 400

   685

 

 

3. Število preživnin glede na starost otrok*

STAROST OTROKA

ŠTEVILO PREŽIVNIN

do 6 let

4.931

od 6 do 14 let

25.339

od 14 do 18 let

14.578

nad 18 let (če se šola)

1.269

*statistika se nanaša samo na otroke oz. šolajoče osebe, ostale odrasle osebe niso upoštevane

 

 

4. Število preživnin glede na prejemnika preživnine in zavezanca za plačilo preživnine

PREJEMNIK
(zakoniti zastopnik)

ŠTEVILO

PREŽIVNIN

ZAVEZANEC

ŠTEVILO

PREŽIVNIN

Od tega v sostarševstvu

upravičenec

21.713

mati upravičenca

7.565

3000

mati upravičenca

42.855

oče upravičenca

59.104

3448

oče upravičenca

  4.729

druga oseba

        39

4

rejnik upravičenca

     96

mož upravičenke

     698

16

skrbnik upravičenca

     181

žena upravičenca

       14

0

skrbnik CSD

       140

zunajzakonski partner

        24

0

druga oseba

      110

zunajzakonski partnerica

       5

0

ni vpisano v IS

     47

otrok upravičenca

     2422

0

SKUPAJ

69.871

SKUPAJ

69.871

6.468