Skoči na vsebino

REJNIŠTVO

REJNIŠTVO – STATISTIKE – JANUAR 2019

 

1. PODATKI O REJNICAH IN REJNIKIH

 

Število rejnic in rejnikov

Skupaj

640

Rejnic

572

Rejnikov

68

Število rejnic in rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic

103

Število rejnic in rejnikov, pri katerih so trenutno nameščeni otroci

506

Število rejnic in rejnikov, pri katerih trenutno ni nameščenih otrok

134

Število prostih mest pri rejnicah in rejnikih

219

 

2. PODATKI O OTROCIH/OSEBAH V REJNIŠTVU:

 

 

 

Št. vseh otrok/oseb v rejništvu*

851

Spol – moški

439

Spol – ženski

412

 

 

Starost do 18 let

665

Starost nad 18 let

  • se šola
  • se ne šola
 

 

168

18

 

 

Število otrok, nameščenih v družine, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki

 

207

*V skladu z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) lahko center za socialno delo podaljša veljavnost rejniške pogodbe z rejnikom tudi po polnoletnosti osebe, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti iz naslednjih dveh razlogov:

- če oseba ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, če oseba s tem soglaša;

- če oseba zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposobna za samostojno življenje in delo, če oseba ali njen skrbnik s tem soglaša: