Skoči na vsebino

REJNIŠTVO

REJNIŠTVO – STATISTIKE – MAJ 2018

 

 

1. PODATKI O REJNICAH IN REJNIKIH

 

Število rejnic in rejnikov

Skupaj

655

Rejnic

586

Rejnikov

69

Število rejnic in rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic

104

Število rejnic in rejnikov, pri katerih so trenutno nameščeni otroci

524

Število rejnic in rejnikov, pri katerih trenutno ni nameščenih otrok

131

Število prostih mest pri rejnicah in rejnikih

149

 

2. PODATKI O OTROCIH/OSEBAH V REJNIŠTVU:

 

 

 

Št. vseh otrok/oseb v rejništvu*

901

Spol – moški

465

Spol – ženski

436

 

 

Starost do 18 let

693

Starost nad 18 let

  • se šola
  • se ne šola
 

 

190

18

 

 

Število otrok, nameščenih v družine, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki

 

219

*V skladu z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) lahko center za socialno delo podaljša veljavnost rejniške pogodbe z rejnikom tudi po polnoletnosti osebe, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti iz naslednjih dveh razlogov:

- če oseba ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, če oseba s tem soglaša;

- če oseba zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposobna za samostojno življenje in delo, če oseba ali njen skrbnik s tem soglaša: