Skoči na vsebino

REJNIŠTVO

REJNIŠTVO – STATISTIKE – DECEMBER 2018

 

 

1. PODATKI O REJNICAH IN REJNIKIH

 

Število rejnic in rejnikov

Skupaj

638

Rejnic

570

Rejnikov

68

Število rejnic in rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic

103

Število rejnic in rejnikov, pri katerih so trenutno nameščeni otroci

505

Število rejnic in rejnikov, pri katerih trenutno ni nameščenih otrok

133

Število prostih mest pri rejnicah in rejnikih

194

 

2. PODATKI O OTROCIH/OSEBAH V REJNIŠTVU:

 

 

 

Št. vseh otrok/oseb v rejništvu*

860

Spol – moški

442

Spol – ženski

418

 

 

Starost do 18 let

671

Starost nad 18 let

  • se šola
  • se ne šola
 

 

170

19

 

 

Število otrok, nameščenih v družine, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki

 

209

*V skladu z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) lahko center za socialno delo podaljša veljavnost rejniške pogodbe z rejnikom tudi po polnoletnosti osebe, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti iz naslednjih dveh razlogov:

- če oseba ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, če oseba s tem soglaša;

- če oseba zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposobna za samostojno življenje in delo, če oseba ali njen skrbnik s tem soglaša: