Skoči na vsebino

REJNIŠTVO

REJNIŠTVO – STATISTIKE – JULIJ 2018

 

 

1. PODATKI O REJNICAH IN REJNIKIH

 

Število rejnic in rejnikov

Skupaj

652

Rejnic

584

Rejnikov

68

Število rejnic in rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic

107

Število rejnic in rejnikov, pri katerih so trenutno nameščeni otroci

517

Število rejnic in rejnikov, pri katerih trenutno ni nameščenih otrok

135

Število prostih mest pri rejnicah in rejnikih

160

 

2. PODATKI O OTROCIH/OSEBAH V REJNIŠTVU:

 

 

 

Št. vseh otrok/oseb v rejništvu*

903

Spol – moški

468

Spol – ženski

435

 

 

Starost do 18 let

693

Starost nad 18 let

  • se šola
  • se ne šola
 

 

192

18

 

 

Število otrok, nameščenih v družine, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki

 

217

*V skladu z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) lahko center za socialno delo podaljša veljavnost rejniške pogodbe z rejnikom tudi po polnoletnosti osebe, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti iz naslednjih dveh razlogov:

- če oseba ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, če oseba s tem soglaša;

- če oseba zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposobna za samostojno življenje in delo, če oseba ali njen skrbnik s tem soglaša: