Skoči na vsebino

REJNIŠTVO

REJNIŠTVO – STATISTIKE – MAREC 2018

 

 

1. PODATKI O REJNICAH IN REJNIKIH

 

Število rejnic in rejnikov

Skupaj

662

Rejnic

591

Rejnikov

71

Število rejnic in rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic

105

Število rejnic in rejnikov, pri katerih so trenutno nameščeni otroci

526

Število rejnic in rejnikov, pri katerih trenutno ni nameščenih otrok

136

Število prostih mest pri rejnicah in rejnikih

174

 

2. PODATKI O OTROCIH/OSEBAH V REJNIŠTVU:

 

 

 

Št. vseh otrok/oseb v rejništvu*

895

Spol – moški

427

Spol – ženski

468

 

 

Starost do 18 let

686

Starost nad 18 let

  • se šola
  • se ne šola
 

 

190

19

 

 

Število otrok, nameščenih v družine, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki

 

218

*V skladu z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) lahko center za socialno delo podaljša veljavnost rejniške pogodbe z rejnikom tudi po polnoletnosti osebe, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti iz naslednjih dveh razlogov:

- če oseba ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, če oseba s tem soglaša;

- če oseba zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposobna za samostojno življenje in delo, če oseba ali njen skrbnik s tem soglaša: