Skoči na vsebino

REJNIŠTVO

 

REJNIŠTVO – STATISTIKE – DECEMBER 2017

 

 

1. PODATKI O REJNICAH IN REJNIKIH

 

Število rejnic in rejnikov

Skupaj

676

Rejnic

601

Rejnikov

75

Število rejnic in rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic

106

Število rejnic in rejnikov, pri katerih so trenutno nameščeni otroci

529

Število rejnic in rejnikov, pri katerih trenutno ni nameščenih otrok

147

Število prostih mest pri rejnicah in rejnikih

169

 

2. PODATKI O OTROCIH/OSEBAH V REJNIŠTVU:

 

 

 

Št. vseh otrok/oseb v rejništvu*

892

Spol – moški

425

Spol – ženski

467

 

 

Starost do 18 let

684

Starost nad 18 let

-          se šola

-          se ne šola

 

188

20

 

 

Število otrok, nameščenih v družine, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki

 

221

*V skladu z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) lahko center za socialno delo podaljša veljavnost rejniške pogodbe z rejnikom tudi po polnoletnosti osebe, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti iz naslednjih dveh razlogov:

- če oseba ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, če oseba s tem soglaša;

- če oseba zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposobna za samostojno življenje in delo, če oseba ali njen skrbnik s tem soglaša: