Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

REJNIŠTVO

REJNIŠTVO – STATISTIKE – MAJ 2019

 

1. PODATKI O REJNICAH IN REJNIKIH

 

Število rejnic in rejnikov

Skupaj

618

Rejnic

555

Rejnikov

63

Število rejnic in rejnikov, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic

97

Število rejnic in rejnikov, pri katerih so trenutno nameščeni otroci

511

Število rejnic in rejnikov, pri katerih trenutno ni nameščenih otrok

107

Število prostih mest pri rejnicah in rejnikih

196

 

2. PODATKI O OTROCIH/OSEBAH V REJNIŠTVU:

 

 

 

Št. vseh otrok/oseb v rejništvu*

869

Spol – moški

457

Spol – ženski

412

 

 

Starost do 18 let

674

Starost nad 18 let

  • se šola
  • se ne šola
 

 

179

16

 

 

Število otrok, nameščenih v družine, ki izvajajo rejniško dejavnost kot sorodniki

 

209

*V skladu z Zakonom o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) lahko center za socialno delo podaljša veljavnost rejniške pogodbe z rejnikom tudi po polnoletnosti osebe, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti iz naslednjih dveh razlogov:

- če oseba ostane v rejniški družini zaradi nadaljevanja šolanja, če oseba s tem soglaša;

- če oseba zaradi motenj v telesnem in duševnem razvoju ni sposobna za samostojno življenje in delo, če oseba ali njen skrbnik s tem soglaša: