Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

 

V nadaljevanju so objavljeni predpisi, ki jih trenutno pripravljamo na našem ministrstvu:  

 

V JAVNI RAZPRAVI

 

9. 11. 2017 

Osnutek pravilnika za pridobitev psa pomočnika

30. 10. 2017

Premik naprej – Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju: Strategija na področju varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji

  • komentarje in pripombe zbiramo do 29. 11. 2017 na e-mail gp.mddsz@gov.si

 

27. 10. 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih

 

 

17. 10. 2017

Predlog uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja

  • komentarje in pripombe zbiramo do 2. 11. 2017 na e-mail gp.mddsz@gov.si

 

 

29. 8. 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

 

 

 

 

 

Arhiv

 

V MEDRESORSKEM  USKLAJEVANJU

 

V VLADNEM POSTOPKU  

 

 

V DRŽAVNOZBORSKEM POSTOPKU

 

V USKLAJEVANJU S SOCIALNIMI PARTNERJI (ESS)