Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

 

V nadaljevanju so objavljeni predpisi, ki jih trenutno pripravljamo na našem ministrstvu:  

 

 

V JAVNI RAZPRAVI  

 

 

 

19. 9. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E)

 

1. 8. 2016

Predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov - nova verzija

  • rok za podajo pripomb je podaljšan do 13. 9. 2016
  • komentarje in pripombe zbiramo na e-mail gp.mddsz(at)gov.si 

 

 

31. 5. 2016

Predlog Družinskega zakonika

  • komentarje in pripombe zbiramo do vključno 31. 7. 2016
  • javna razprava je podaljšana do vključno 1. 9. 2016
  • komentarje in pripombe zbiramo na e-mail gp.mddsz(at)gov.si 

 

 

 

 

 

Arhiv 

  

 

V MEDRESORSKEM  USKLAJEVANJU

 

 

 

V VLADNEM POSTOPKU  

 

 

V DRŽAVNOZBORSKEM POSTOPKU

 

 

V USKLAJEVANJU S SOCIALNIMI PARTNERJI (ESS)