Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

 

V nadaljevanju so objavljeni predpisi, ki jih trenutno pripravljamo na našem ministrstvu:  

 

V JAVNI RAZPRAVI

 

15. 10. 2018

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD) (rok za pripombe je 29. 10. 2018)

 

23. 07. 2018

Pravilnika o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (rok za pripombe je 1. 8. 2018)

 

20. 06. 2018

Pravilnik o osebni asistenci (rok za pripombe je 5. 7. 2018)

 

09. 05. 2018 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (rok za pripombe je 21.5.2018)

 

28. 02. 2018

Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in  socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov(rok za pripombe je 7. 3. 2018)

 

22. 12. 2017

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (rok za pripombe je 5. 1. 2018).

 

21. 12. 2017

Zakon o socialnem vključevanju invalidov (rok za pripombe je 30 dni)

 

18. 12. 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno(komentarje in pripombe sprejemamo do 1. 1. 2018)

 

13. 12. 2017

Predlog Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (rok za pripombe je 22. 12. 2017)

 

9. 12. 2017

 

Zakon o  dopolnitvi  Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – predlog za obravnavo (rok za pripombe je 12. 1. 2018)

 

8. 12. 2017 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev(komentarje in predloge sprejemamo do 22. 12. 2017)

 

7. 12. 2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (komentarje in predloge sprejemamo do 21. 12. 2017).

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (komentarje in predloge sprejemamo do 21. 12. 2017).

 

24. 11. 2017 

Osnutek Pravilnika o zaposlitvenih centrih

9. 11. 2017 

Osnutek pravilnika za pridobitev psa pomočnika

30. 10. 2017

Premik naprej – Dvig ravni kulture preventive v delovnem okolju: Strategija na področju varnosti in zdravja pri delu v Republiki Sloveniji

  • komentarje in pripombe zbiramo do 29. 11. 2017 na e-mail gp.mddsz@gov.si

 

27. 10. 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih

 

 

17. 10. 2017

Predlog uredbe o določitvi centrov za socialno delo, njihovega sedeža in teritorialne pristojnosti ter določitvi enot centrov za socialno delo in njihovega območja delovanja

  • komentarje in pripombe zbiramo do 2. 11. 2017 na e-mail gp.mddsz@gov.si

 

 

29. 8. 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

 

 

 

 

 

Arhiv

 

V MEDRESORSKEM  USKLAJEVANJU

 

V VLADNEM POSTOPKU  

 

 

V DRŽAVNOZBORSKEM POSTOPKU

 

V USKLAJEVANJU S SOCIALNIMI PARTNERJI (ESS)