Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

 

V nadaljevanju so objavljeni predpisi, ki jih trenutno pripravljamo na našem ministrstvu:  

 

 

V JAVNI RAZPRAVI

 

 

29. 8. 2017

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

 

 

28. 7. 2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaposlitvenih centrih

 

25. 7. 2017

Predlog Resolucije o družinski politiki 2018-2028

 

 

17. 7. 2017

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju  socialnega varstva v nazive (rok za pripombe 18. 8. 2017)

 

11. 5. 2017

Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide (rok za pripombe 25. 5. 2017)

 

11. 5. 2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila (rok za pripombe 25. 5. 2017)

 

21. 4. 2017

Predlog Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (rok za pripombe in komentarje je 30 dni)

 

3. 3. 2017

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

 

22. 12. 2016

Predlog sprememb Zakona o socialnem varstvu

 

 

 

 

 

Arhiv

 

V MEDRESORSKEM  USKLAJEVANJU

 

 

 

 

V VLADNEM POSTOPKU  

 

 

V DRŽAVNOZBORSKEM POSTOPKU

 

 

V USKLAJEVANJU S SOCIALNIMI PARTNERJI (ESS)