Skoči na vsebino

PREDPISI V PRIPRAVI

 

V nadaljevanju so objavljeni predpisi, ki jih trenutno pripravljamo na našem ministrstvu:  

 

 

V JAVNI RAZPRAVI  

 

21. 4. 2017

Predlog Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (rok za pripombe in komentarje je 30 dni)

 

3. 3. 2017

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

22. 12. 2016

Predlog sprememb Zakona o socialnem varstvu

 

 

 

 

Arhiv

 

V MEDRESORSKEM  USKLAJEVANJU

 

 

 

 

V VLADNEM POSTOPKU  

 

 

V DRŽAVNOZBORSKEM POSTOPKU

 

 

V USKLAJEVANJU S SOCIALNIMI PARTNERJI (ESS)