Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV - JAVNA RAZPRAVA

 

2017

 

 

28. 7. 2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zaposlitvenih centrih

 

25. 7. 2017

Predlog Resolucije o družinski politiki 2018-2028

 

17. 7. 2017

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju  socialnega varstva v nazive

 

11. 5. 2017

Pravilnik o EU kartici ugodnosti za invalide

 

11. 5. 2017

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

 

21. 4. 2017

Predlog Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 

 

3. 3. 2017

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

 

22. 12. 2016

Predlog sprememb Zakona o socialnem varstvu

 

18. 11. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela

komentarje in pripombe smo zbirali do 9. 12. 2016

 

 

18. 11. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

komentarje in pripombe smo zbirali do 9. 12. 2016

 

18. 11. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela

komentarje in pripombe smo zbirali do 9. 12. 2016 

 

2016 

 

19. 9. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-E)

komentarje in pripombe smo zbirali do 19. 10. 2016

 

1. 8. 2016

Predlog Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov - nova verzija

komentarje in pripombe smo zbirali do 13. 9. 2016

 

31. 5. 2016

Predlog Družinskega zakonika

komentarje in pripombe smo zbirali do 1. 9. 2016 

 

27. 6. 2016

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

 

8. 7. 2016

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide

komentarje in pripombe smo zbirali do 20. 4. 2016

 

2. 3. 2016

Predlog Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem

(komentarje in pripombe smo zbirali do 23. 3. 2016)

 

15. 2. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije

(komentarje in pripombe smo zbirali do 18. 2. 2016)

 

1. 2. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini

(komentarje in pripombe smo zbirali do 1. 3. 2016)

 

 

25. 1. 2016

Predlog Zakona o napotitvi delavcev na delo 

(komentarje in pripombe smo zbirali do 24. 2. 2016)

 

 

4. 1. 2016

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu  

(komentarje in pripombe smo zbirali do 19. 2. 2016)

 

 

2015

 

 

4. 12. 2015

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev

(komentarje smo zbirali do vključno 11. 12. 2015)

 

13. 7. 2015

Predlog zakona o poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja - ZPFOPIZ-1

(komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 13. 8. 2015)

 

18. 6. 2015

Predlog zakona o varstvu pred diskriminacijo

Na podlagi javne razprave o osnutku novega Zakonu o uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki se je pričela 25.5. 2015 in dveh javnih posvetov, ki sta potekala 2. 6. 2015 ter 16. 6. 2015, je MDDSZ pripravil nov predlog zakona.

(komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 22. 6. 2015)

 

 

25. 5. 2015

Predlog zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO-1) 

(komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 8. 6. 2015)

 

 

14. 5. 2015 

Predlog zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti (ZPPK) 

(komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 15. 6. 2015)

 

 

2. 4. 2015

Predlog Resolucije o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015-2020 (komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 30. 4. 2015)

 

 

20. 2. 2015

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 3. 3. 2015)

 

 

27. 1. 2015 

Predlog uredbe o spremembi uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 3. 2. 2015)

 

 

2014

 

29. 12. 2014 

Predlog zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 12. 1. 2015)

 

 

16. 12. 2014 

Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 19. 12. 2014)

 

 

14. 11. 2014

Predlog Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu (komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 19. 11. 2014)

 

 

15. 10. 2014

Predlog Zakona o partnerski skupnosti (komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 15. 11. 2014)

 

 

19. 5. 2014

Nacionalno socialno poročilo (komentarje in pripombe smo zbirali do vključno 27. 5. 2014)