Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

 

 

 

1. DELOVNA RAZMERJA IN PRAVICE IZ DELA 

 

MEDNARODNI AKTI:

 

2. TRG DELA IN ZAPOSLOVANJE

MEDNARODNI AKTI:

 

3. DRUŽINA

MEDNARODNI AKTI:

KONVENCIJE:

 

4. SOCIALA 

 

5. INVALIDI, VOJNI VETERANI IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

 

INVALIDI

 

MEDNARODNI AKTI:

 

VOJNI INVALIDI, VOJNI VETERANI IN ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

MEDNARODNI AKTI: